SVOU DUŠI DO NĚMČINY

Překlad Svou Duši do Němčiny

Výsledek: 271, Čas: 0.0866

Příklady použití Svou Duši ve větě a jejich překlady

Svou duši.
Svou duši bych ráda přenechala bohu.
Meine Seele würde ich lieber Gott überlassen.
Odpřísahl bych to na svou duši kdybych nějakou měi.
Ich schwöre es auf mein Herz, wenn ich eins hätte.
Když je to tak pro bankovy syny jsem poskvrnil svou duši.
Ist dies das Ziel? Habe ich für Banquos Stamm mein Herz befleckt?
Deine seele
O svou duši.
Svou duši.
Deine Seele.
Jiné příklady vět
Zaprodal jsem svou duši ďáblu.
Ich verkaufte meine Seele dem Teufel.
Přísahám na svou duši. neměl jsem ponětí.
Ich schwöre bei meiner Seele, ich hatte keine Ahnung.
Já už svou duši odhalil malcolme.
Ich habe meine Seele schon entblättert, Malcolm.
Přísahám na svou duši že tě zabiju!
Ich schwöre bei meiner Seele, dass ich dich töten werde.
Přísahám na svou duši.
Ich schwöre es dir, Vater, bei meiner Seele.
Neprodal jsem svou duši což znamená že mě lacey doopravdy miluje.
Ich habe meine Seele nicht verkauft, was bedeutet, dass mich Lacey wirklich liebt.
Svou duši bych upsal za vánek. za závan.
Meine Seele gäbe ich für eine Brise, für einen Windstoß, ein Lüftchen.
Odhaluju svou duši tak chci aby byla dokonalá.
Ich entblöße meine Seele. Also will ich, dass es perfekt ist.
Dneska jsem prodal svou duši.
Ich habe heute meine Seele verkauft,
No dobře. čistil jsem svou duši.
Schön, ich habe meine Seele gereinigt.
Prodám svou duši.
Ich verkaufe meine Seele.
Mé tělo život svou duši.
Mein Körper, mein Leben, meine Seele.
Zaprodal jsem svou duši.
Ich verkaufte meine Seele.
Zpytuji svou duši.
Ich suche meine Seele.
Když to ztratím ztratím svou duši.
Wenn ich das verliere, verliere ich meine Seele.
Lucifere zaprodávám ti svou duši.
Luzifer, ich verkauf dir meine Seele.
Lucifere zaprodávám ti svou duši.
Luzifer, ich verkauf dir meine Seele.
Jedna.. -lucifere zaprodávám ti svou duši.
Luzifer, ich verkauf dir meine Seele.
Lucifere zaprodávám ti svou duši.
Luzifer, ich verkauf dir meine Seele.
Dám vám za to svou duši.
Ihr kriegt dafür meine Seele.
Zaprodals svou duši svou čest za příslib práce.
Sie haben ihre Seele getauscht, Ihre Ehren, für das Versprechen eines Arbeitsplatzes.
Zaprodali jsme svou duši možná že nikdy nedostaneme nic na oplátku.
Wir haben unsere Seelen verkauft und könnten dafür nie etwas zurückbekommen.
Vykoupím zpět svou duši krví svého srdce.
Ich kaufe meine verwundete Seele mit dem Blut meines Herzens zurück.
Svou duši bohům musíš políbit živoucí gaina ústa.
Und deine Seele den Göttern geopfert hast, dann küsse den lebenden Mund der Gaia.

Výsledek: 271, Čas: 0.0866

Slovo od slova překladem


"Svou duši" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc