SVOU MATKOU DO NĚMČINY

Překlad Svou Matkou do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 253, Čas: 0.1267

deiner mutter (66) deine mutter (6)

Příklady použití Svou Matkou ve větě a jejich překlady

Nemluv takhle se svou matkou jasné.
Rede nicht so mit deiner Mutter, ok?
Ty bydlíš se svou matkou.
Lebst du mit deiner Mutter zusammen?
Meiner mutter
Chci být se svou matkou sama.
Ich will mit meiner Mutter allein sein.
Se svou matkou.
Mit meiner Mutter.
Meine mutter
Chci vás seznámit se svou matkou hindou fagelovou.
Ich möchte, dass sie meine Mutter kennenlernen, Hinda Fagel.
Všichni víte že se já se svou matkou v mnohém neshodneme.
Ihr alle wisst, dass meine Mutter und ich unsere Differenzen hatten.
Jiné příklady vět
Radši bojuj se svou matkou než abys byla jejím nástrojem.
Mir ist lieber, du bekämpfst deine Mutter, als dass du ihr blind gehorchst.
Dneska bydlíš se svou matkou zítra už nebudeš muset.
Heute lebst du noch bei deiner Mutter und Morgen musst du es nicht mehr.
Mluvil si se svou matkou.
Hast du deine Mutter gesprochen?
Mluvíš se svou matkou že.
Du sprichst mit deiner Mutter, oder?
Běž elliano za svou matkou.
Geh jetzt, Eliane. Geh und hol deine Mutter.
Měl bys být se svou matkou.
Du solltest bei deiner Mutter sein.
Zlato udělej mi laskavost jdi tam se svou matkou.
Tu mir einen Gefallen, Schatz, und unterstütz deine Mutter dabei.
Udělalas se svou matkou chybu.
Hast du bei deiner Mutter einn Fehler gemacht?
Jdi se vypořádat se svou matkou.
Kümmere dich um deine Mutter.
Jdi za svou matkou.
Geh und sieh deine Mutter.
Je důležité aby sis promluvil se svou matkou.
Es ist wichtig, dass du mit deiner Mutter redest.
Pojď si zatančit tango se svou matkou.
Komm, tanz einen Tango mit deiner Mutter.
Pojedeš do jacksonvillu žít se svou matkou.
Du musst wieder nach Jacksonville zu deiner Mutter.
Drahoušku nemluv tak se svou matkou.
Schatz, rede nicht so mit deiner Mutter.
Sblížil ses se svou matkou.
Du hast wieder Kontakt zu deiner Mutter.
Donno takhle se svou matkou nemluv.
Donna, sprich nicht so mit deiner Mutter.
Nemluv takhle se svou matkou.
Sprich nicht so mit deiner Mutter.
Žiješ se svou matkou.
Und du wohnst bei deiner Mutter.
Nemluv se svou matkou takto.
Sprich nicht so mit deiner Mutter.
Jsem ty helen když jsi žila se svou matkou v bytě.
Ich bin du, Helen, als du mit deiner Mutter in dem Haus gewohnt hast.
No ale aspoň nežiješ se svou matkou.
Na ja, wenigstens wohnst du nicht bei deiner Mutter.
Jsi v tom jen se svou matkou... jménem nancy.
Nur du und deine Mom... namens Nancy.
Jde se svou matkou.
Seine Mutter begleitet ihn.
Jeli se svou matkou vlakem.
Und sie reisten mit ihrer Mutter im Zug.

Výsledek: 253, Čas: 0.1267

Viz také


žije se svou matkou
er lebt bei seiner mutter wohnt bei seiner mutter lebt bei seiner mom
být se svou matkou
seine mutter er wird bei seiner mutter sein du gehörst zu deiner mutter
mluvíš se svou matkou
redest du mit deiner mutter mit deiner mutter sprichst
mluvím se svou matkou
ich habe das mit meiner mutter zu reden
být matkou
mutter zu sein mutter werden

Slovo od slova překladem


S Synonyma "svou matkou"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc