TÝKÁ SE TO DO NĚMČINY

Překlad Týká Se To do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 263, Čas: 0.0677

Příklady použití Týká Se To ve větě a jejich překlady

Týká se to claire.
Es geht um Claire.
Týká se to případu hanny freyové.
Es geht um den Hanna Frey Fall damals 91.
Týká se to komplikovaného projektu také jeho sestry.
Es betrifft einen Plan, ein Projekt, und seine Schwester.
Týká se to lady catriny.
Es betrifft die Lady Catrina.
Týká se to zejména investic do zelené infrastruktury.
Dies betrifft insbesondere Investitionen in grüne Infrastrukturen.
Týká se to skutečně více jak 15% příslušné části obyvatelstva.
Dies betrifft mehr als 15% der Erwerbsbevölkerung.
Týká se to rovněž přeshraničních transakcí.
Das betrifft auch grenzüberschreitende Transaktionen.
Týká se to především emisí CO2 v odvětví dopravy.
Das betrifft vor allem die CO2-Emissionen im Verkehrsbereich.
Das gilt
Týká se to jen pokrevních příbuzných ne.
Das gilt nur für Blutsverwandte, oder?
Týká se to především důkazů nákladů.
Das gilt insbesondere für die Bereiche Beweisverfahren und Kostenrecht.
Dies gilt
Týká se to zejména omezení vývozu vysoce výkonných počítačů.
Dies gilt insbesondere für Beschränkungen für den Export leistungsstarker Computer.
Týká se to zejména nových členských států unie.
Dies gilt insbesondere für die neuen Mitgliedstaaten der Union.
Jiné příklady vět
Týká se to toma.
Es geht um Tom.
Týká se to tajemství osudných pro náš národ.
Es betrifft wichtige Geheimnisse unserer Nation.
Týká se to mé sestry faith harperové.
Es geht um meine Schwester, Faith Harper.
Týká se to členských států které trpí finančními problémy.
Dies betrifft Mitgliedstaaten, die derzeit finanzielle Probleme haben.
Týká se to aethelflaed pane.
Es betrifft Aethelflaed, Herr.
Týká se to budoucnosti že.
Es geht um die Zukunft, oder?
Týká se to mého doporučení debry morganové na pozici detektiva.
Es betrifft meine Empfehlung für Debra Morgan als Detective.
Týká se to podpory dobrých zkušeností propagace novátorských technických organizačních řešení.
Das betrifft sowohl die Förderung guter Erfahrungen und die Verbreitung innovativer, technischer und organisatorischer Lösungen.
Týká se to malcolmova zdroje. samotář posedlý počítači jménem nick manning.
Es geht um den Informanten von Malcolm, einen computerbesessenen Einzelgänger, namens Nick Manning.
Týká se to nás všech.
Das gilt für alle.
Týká se to kita ramseyho.
Es betrifft Kit Ramsey.
Týká se to naší svatby.
Es geht um unsere Hochzeit.
Týká se to například sociálního rozměru. komise se rozhodla tomu doposud nevěnovat pozornost.
Das betrifft beispielsweise die soziale Dimension, die die Kommission bisher nicht berücksichtigen wollte.
Týká se to předešlého vlastníka prstenu.
Es betrifft den ehemaligen Besitzer des Rings.
Týká se to především zastaralého systému sociální péče který převládá v mnoha větších členských státech.
Das gilt vor allem für das veraltete Sozialleistungssystem in den größeren Mitgliedstaaten.
Týká se to oligopolů monopolů ale také překážek přístupu na trh.
Das betrifft Oligopole, Monopole, aber auch Marktzugangsbehinderungen.
Týká se to jídla.
Es geht um Essen.
Týká se to zejména humra severského nejdůležitějšího druhu pro místní rybolov.
Das gilt besonders für den Kaisergranat, die wichtigste Art für die örtliche Fischereiwirtschaft.

Výsledek: 263, Čas: 0.0677

Viz také


to se týká
dies betrifft dies gilt das gilt auch für
to se týká zejména
dies gilt insbesondere für dies betrifft insbesondere trifft insbesondere auf
to se týká jak
dies betrifft sowohl dies gilt sowohl gilt , wie
to se týká také
das gilt auch für das trifft auch auf
to se týká tebe
das gilt auch für dich das schließt dich mit du auch
týká se to především
gilt insbesondere gilt vor allem dies betrifft im wesentlichen dies betrifft insbesondere
čeho se to týká
worum geht es worauf es sich bezieht was ist das berufliches
kterých se to týká
der vor allem betroffenen die , die es betrifft die es angeht , seid
týká se to mého
es geht um meinen es betrifft meine es geht um eine meiner
týká se to vašeho
es geht um ihren sie betreffen dein dies bezieht sich auf ihre
se to stalo
es passierte ist das passiert
se to děje
es passiert ist los
to se stalo
ist passiert das war das geschah

Slovo od slova překladem


S Synonyma "týká se to"


jde o
jedná se o
je to o

"Týká se to" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc