TĚ MÁM RÁD DO NĚMČINY

Překlad Tě Mám Rád do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 257, Čas: 0.0683

ich mag dich (44) ich dich liebe (43) ich dich lieb habe (5) ich dich lieb hab (5)

Příklady použití Tě Mám Rád ve větě a jejich překlady

Taky tě mám rád.
Ich mag dich auch.
Opravdu tě mám rád ivy.
Ich mag dich wirklich, Ivy.
Ich dich liebe
Protože tě mám rád. protože taky mám rád carlose.
Weil ich dich liebe, und weil ich Carlos auch liebe.
Protože tě mám rád.
Weil ich dich liebe.
Ich dich lieb habe
Stýskalo se mi protože tě mám rád.
Du hast mir auch gefehlt, weil ich dich lieb habe.
Chci ti říct že tě mám rád.
Ich wollte dir sagen, dass ich dich lieb habe.
Ich dich lieb hab
Říct ti ... že tě mám rád.
Und dir sagen, dass ich dich lieb hab.
Abych ti řekl že tě mám rád.
Und ich wollte dir sagen, dass ich dich lieb hab.
Jiné příklady vět
Fakt tě mám rád.
Ich mag dich wirklich.
Vážně tě mám rád kurte.
Ich mag dich wirklich, Kurt.
Víš že tě mám rád že.
Du weißt, dass ich dich liebe, oder?
Ani toho že tě mám rád.
Nicht einmal, dass ich dich lieb habe.
Vážně tě mám rád.
Ich mag dich wirklich.
Víš jak moc tě mám rád amando.
Weißt du, wie sehr ich dich liebe, Amanda?
Chci ti jen naposledy říct že tě mám rád.
Ich wollte dir noch ein letztes Mal sagen, dass ich dich lieb habe.
Protože tě mám rád fabio.
Weil ich dich liebe, Fabio.
Opravdu tě mám rád.
Ich mag dich wirklich.
Chci abys věděi že tě mám rád.
Und ich möchte, dass du weißt, dass ich dich lieb hab.
Podívej opravdu tě mám rád.
Sieh, ich mag dich wirklich.
Chtěl jsem abys věděla ... že tě mám rád.
Außerdem wollte ich, dass du weißt, dass ich dich lieb hab.
Protože tě mám rád.
Weil ich dich liebe.
Přesto tě mám rád.
Ich mag dich trotzdem.
Píšu protože ti chci říct že tě mám rád.
Ich schreibe, um zu sagen, dass ich dich lieb hab.
Že tě mám rád.
Dass ich dich liebe.
Víš že tě mám rád že ano.
Du weißt, dass ich dich liebe, oder?
Katie opravdu tě mám rád.
Katie, ich mag dich wirklich sehr.
Víš že tě mám rád že jo.
Du weißt, dass ich dich liebe, stimmt's,
Taky tě mám rád chucku.
Ich mag dich auch, Chuck.
Ale doufám že víš že tě mám rád.
Doch ich hoffe... hoffe, dass du weißt, dass ich dich liebe.
Taky tě mám rád víc než lyndsey!
Ich mag dich auch mehr als Lyndsey!

Výsledek: 257, Čas: 0.0683

Viz také


mám tě rád ale
ich mag dich , aber ich liebe dich , aber ich mag sie , aber ich hab dich gern , aber ich hab dich lieb , aber
mám tě rád mami
ich liebe dich , mami ich hab dich lieb , mom ich liebe dich , mom ich habe dich lieb , mom ich hab dich lieb , mam
mám tě rád kámo
ich liebe dich , mann ich hab dich lieb , kumpel ich liebe dich , kumpel ich mag dich , mann
opravdu tě mám rád
ich mag dich wirklich ich mag dich sehr ich hab dich wirklich gern ich hab dich wahnsinnig gern
mám tě rád synu
ich liebe dich , sohn ich habe dich lieb , sohn ich liebe dich , mein junge ich liebe meinen sohn
proto tě mám rád
darum mag ich dich deshalb liebe ich dich darum hab ich dich auch gern darum liebe ich dich deswegen liebe ich dich
víš že tě mám rád
du weißt , dass ich dich liebe du weißt , ich mag dich
jak moc tě mám rád
wie sehr ich dich liebe wie sehr ich dich mag wie lieb ich dich hab
říct že tě mám rád
sagen , dass ich dich lieb habe gesagt , dass ich dich liebe

S Synonyma "tě mám rád"


"Tě mám rád" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc