TĚHLE DO NĚMČINY

Překlad Těhle do Němčiny

Výsledek: 30, Čas: 0.0892

Příklady použití Těhle ve větě a jejich překlady

Ich
O těhle věcech lžu jen málokdy.
Ich lüge selten über so etwas.
V těhle věcech nejsem moc dobrý.
Ich bin nicht gut in solchen Dingen.
Dieser
Každý z těhle kamenů značí zvíře které na této půdě zemřelo.
Jeder dieser Steine steht für ein Tier, das auf diesem Land starb.
Dny těhle chodících stínů heroinu jiných sraček užívajících feťaků jsou pryč.
Die Zeiten dieser dünnärschigen Heroin spritzenden Junkies sind vorbei.
Den
Radši si vem vem těhle 50 do kapsy kdyby ses dostal do maléru.
Du, nimm besser den Fünfziger, falls du mal in die Klemme gerätst.
O těhle věcech já přemýšlím.
Das sind die Sachen über die ich nachdenke.
Jiné příklady vět
Když ses plavil jako kapitán těhle chlapů vyplenili pro tebe campeche.
Als Sie als Kapitän mit diesen Männern segelten, nahmen sie Campeche für Sie ein.
Od těhle lidí dostáváme dopisy pořád.
Wir bekommen ständig Briefe von solchen Typen.
Vyrůstají z těhle lusků!
Sie wachsen aus diesen Hülsen raus!
V těhle venkovských dírách nikoho nenajdeme.
In diesen Kuhdörfern werden wir niemanden finden.
Obvykle se děsím těhle strojenýchsetkání.. ale dnes je to..jiné.
Normalerweise graut mir vor diesen abgekarteten Treffen... aber heute ist es... anders.
Ano předevčírem těhle pastí prodali asi 20.
Ja, es war eine von insgesamt 20 im selben Einkauf vor zwei Tagen.
Můžu nabrat půlku tvojí vesnice přes blátivou řeku na těhle štěnátkách.
Auf diesen Speckrollen könnte ich dein halbes Dorf über einen schlammigen Fluss transportieren!
Natalie sežeňte mi další z těhle panenek prosím.
Natalia, schaff mir einen dieser anderen Puppen,
V těhle šatech vypadáš krásně.
Du siehst schön aus in dem Kleid.
Ale jak často těhle sedm mužů sedí v jedné místnosti.
Aber wie oft sitzen diese sieben Männer im selben Raum?
Povídá mi o těhle bombách radiačního shluku na kterejch pracovala.
Sie erzählt mir von diesen Strahlungsclusterbomben an denen sie gearbeitet hat.
Kolik chcete těhle penízků aby tady kuchař zůstal ještě půl hodiny.
Wie viel von diesem Monopoly-Geld möchten Sie, damit der Koch eine halbe Stunde länger bleibt?
Mohl by se dopustit všech těhle vražd.
Er könnte diese ganzen Morde begangen haben.
V těhle hadrech tě dovnitř nepustí.
In dieser Aufmachung kommst du nicht rein.
Na těhle mapě ... tady... je shluk mikroklimat v jedně oblasti.
Auf dieser Karte... hier... Mikroklimata um ein Zentrum geballt.
Kterého z těhle dvou odporných parazitů bys chtěl mučit jako prvního.
Welchen dieser beiden vulgären Parasiten würdest du gerne zuerst foltern?
Změním smích těhle otroků v mučivé kvílení.
Ich mache das Gelächter dieser Sklaven zu Klageschreien!
Přestaneš mluvit o všech těhle ďábelských věcech.
Hören Sie auf über dieses ganze Teufelszeug zu reden.
V těhle věcech jsem dobrej.
Ich bin gut in solchen Sachen.
Do těhle her se investovalo spoustu peněz noeli.
In diese Spiele wurde viel investiert.
U těhle přičmoudlejch nikdy nevíš.
Bei so Dunkelhäutigen weiß man nie. Oh,
Krom těhle hrozných nunčaků kterými jsem rozbil tenhle stroj na hot dogy.
Bis auf diese starken Nunchakus, wegen denen ich den Hot-Dog-Macher kaputt gemacht habe.
Já ti nedovolím aby jsi z těhle lidí dělal šašky.
Du wirst diese Leute nicht zum Narren halten!
Kolik těhle věcí máme.
Wie viele davon haben wir noch?

Výsledek: 30, Čas: 0.0892

"Těhle" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc