TABÁKU DO NĚMČINY

Překlad Tabáku do Němčiny

Výsledek: 257, Čas: 0.1127

tabak (143) tabaks (36) tabake (6)

Příklady použití Tabáku ve větě a jejich překlady

Tabak ( tabák )
Veškeré zemědělské dotace na výrobu tabáku by měly být okamžitě zrušeny.
Sämtliche landwirtschaftlichen Beihilfen für Tabak sollten umgehend abgeschafft werden.
Bez vysypání tabáku ano.
Ohne Tabak zu verkrümeln?
Des tabaks ( tabák )
Je nutné určit místa dodání tabáku kontroly které se mají provádět.
Es sind die Lieferorte des Tabaks und außerdem die durchzuführenden Kontrollen festzulegen.
Jakost tabáku zaplacení nákupní ceny samostatným producentům.
Die Qualität des Tabaks und die Zahlung eines Ankaufspreises an den Einzelerzeuger überprüfen.
Jiné příklady vět
Nejméně 80% evropského tabáku se pěstuje ve znevýhodněných regionech.
Mindestens 80% des europäischen Tabaks wird in benachteiligten Regionen angebaut.
Žvýkání tabáku by nevysvětlilo jeho symptomy.
Tabak zu kauen würde seine Symptome nicht erklären.
Našel jsem účel tohoto tabáku.
Ich habe einen Vorzug dieses Tabaks herausgefunden.
Mám trochu tabáku jestli to bude stačit.
Ich habe etwas Tabak, wenn das reicht.
Cítím ve vzduchu vůni jejich tabáku.
Ich rieche ihren Tabak in der Luft.
Když chci bejt šťastnej snažím se vybavit si vůni tabáku.
Wenn ich glücklich sein will, denke ich an den Geruch von Tabak.
Já chtěl bych trochu tabáku prosím.
Ich hätte gern etwas Tabak, bitte.
Víme jak škodlivá je konzumace tabáku.
Wir wissen, wie schädlich der Konsum von Tabak ist.
Původní znění usnesení zaměňovalo výrobu tabáku s jeho spotřebou.
Der Originaltext der Entschließung vermischte und verwechselte die Produktion von Tabak mit seinem Verbrauch.
Evropa produkuje jen velmi málo tabáku.
Europa produziert sehr wenig Tabak.
Mouku slaninu čtyři pytlíky kafe trochu řezaného tabáku... čtyři balení měkkého papíru.
Mehl, Speck, vier Säcke Arbuckles-Kaffee, geschnittenen Tabak und vier Schachteln Hygienepapier.
Poslouchej máme tabák hodně tabáku.
Hör zu, wir haben Tabak. Ganz viel. Tabak,
Krycí list z obnoveného tabáku.
Einem Deckblatt aus rekonstituiertem Tabak.
Tvůj dech byl cítit po whiskey tabáku.
Dein Atem roch nach Whiskey und Tabak.
Vyšší limit 200 cigaret 100 doutníčků 50 doutníků 250 g tabáku.
Obere Höchstmenge 200 Zigaretten 100 Zigarillos 50 Zigarren 250 g Tabak.
Nižší limit 40 cigaret 20 doutníčků 10 doutníků 50 g tabáku.
Untere Höchstmenge 40 Zigaretten 20 Zigarillos 10 Zigarren 50 g Tabak.
Cigaret nebo100 doutníčků nebo50 doutníků nebo250 gramů tabáku.
Zigaretten oder100 Zigarillos oder50 Zigarren oder250 g Tabak.
Problémem evropy je spotřeba tabáku dováženého z mimoevropských zemí.
Das Problem Europas ist der Konsum des Tabaks, der von außerhalb Europas importiert wird.
Seskupení producentů nesmí provádět první zpracování tabáku.
Die Erzeugergemeinschaft darf keine Erstverarbeitung des Tabaks vornehmen.
Kontroly během prvního zpracování obalové úpravy tabáku.
Kontrollen auf der Stufe der Erstverarbeitung und Aufbereitung des Tabaks.
Intervenční agentury stanoví místo převzetí tabáku.
Die Interventionsstellen bestimmen den Ort der Übernahme des Tabaks.
Tyto dámy budou později rozdávat ochutnávky tabáku.
Diese Damen werden etwas später einige kostenlose Proben des Tabaks verteilen.
Využiju ho na kořenění tabáku.
Es soll den Tabak schmackhaft machen.
Zatracená práce držet všechen ten prach od svého tabáku.
Eine Heidenarbeit, den Tabak vor dem Staub zu schützen.
Průmyslové přídatné látky v tabáku musí být sledovány zkoumány omezeny.
Industrielle Zusatzstoffe im Tabak müssen kontrolliert, untersucht und beschränkt werden.
To není z tabáku. to ten písek.
Das kommt nicht vom Tabak, sondern vom Sand.

Výsledek: 257, Čas: 0.1127

Viz také


"Tabáku" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc