TAK DO NĚMČINY

Překlad Tak do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 125203, Čas: 0.6886

Příklady použití Tak ve větě a jejich překlady

So ( tak , takhle , moc )
Není to tak same.
Ist es nicht so, Sam?
Proč jsi mu to tak rychle slíbil.
Warum hast du so schnell eingewilligt?
Dann ( pak , tak , potom )
Tak ho musíme najít.
Dann müssen wir ihn finden.
Tak mě odvez do nemocnice.
Dann bring mich ins Krankenhaus.
Schon ( , jsem , již )
Pelantovy prachy byly stejně špinavé tak komu by to ublížilo.
Pelants Geld war eh schon schmutzig. Wem hätte es geschadet?
Co ty tak víš o lásce.
Was weißt du schon von Liebe?
Nun ( teď , nyní , tak )
Tak si sežeň nové.
Nun, holen Sie sich neue.
Tak mi to ukažte.
Nun, zeigen Sie es mir.
Also ( takže , tak , tedy )
Tak jel ještě dál.
Also ging er weiter.
Fajn tak kde je ten pravý.
Okay, also wo ist der Echte?
Ist ( je , )
Tak to si přeješ.
Ist es das, was du willst?
Tak co se vám s tím stalo zlatíčko.
Was ist denn los, Süße?
Lass ( nech , dej , )
Tak si je užijme.
Lass sie uns nicht vergeuden.
No tak pojď dovnitř.
Komm, lass uns reingehen.
Jiné příklady vět
Není to tak divné. dělá to spousta holek.
Es ist nicht so schräg; viele Mädchen machen es.
Budeš tak roztomilej hipík.
Du wärst so ein süßer Hippie.
Tak se neptej proč flagg něco dělá.
Dann frag nicht, was Flagg vorhat.
Tak to jste jako všichni ostatní.
Dann sind Sie wie jeder Andere.
To není tak moc když se to tak vezme.
Gar nicht so viel, wenn man's genau nimmt.
Tak co potřebuješ wille.
Also, was brauchst Du, Will?
Tak to ráda slyším.
Nun, das ist schön zu hören,
Jo tak zněl rozkaz.
Ja, so lautet der Befehl.
Tak půjdeme.
Dann fahren wir.
Tak co si myslíš nancy drewová.
Also, was meinst du, Nancy Drew?
Tak dej toho chlapce mně.
Dann gib mir den Jungen.
Tak dobře.
Ist gut.
Tak prostě jeď.
Also nur zu.
Nejsem tak mimo.
So high bin ich nicht.
Tak co jste zjistil.
Nun, was haben Sie herausgefunden?
Tak pojď já nekoušu.
Komm schon, ich beiße nicht.

Výsledek: 125203, Čas: 0.6886

S Synonyma "tak"


"Tak" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc