TAK ČASTO DO NĚMČINY

Překlad Tak Často do Němčiny

Výsledek: 257, Čas: 0.0866

Příklady použití Tak Často ve větě a jejich překlady

Ne tak často jak bych chtěla.
Nicht so oft, wie ich gerne hätte.
Mluvíš tak často o cestování.
Du sprachst so oft von Reisen.
Je ve vězení tak často že tam má vlastní polštář.
Er ist so häufig in deinem Gefängnis,...- er hat sein eigenes Kissen.
Ne tak často.
Nicht so häufig.
tak často telefonuju.
Ich muss so viel telefonieren.
Hrál jsem pingpong tak často že jsem ho hrával ve spaní.
Ich spielte so viel Pingpong, ich spielte sogar im Schlaf.
Jiné příklady vět
Ne tak často jak bych si přál.
Nicht so oft, wie ich es mir wünschte.
S žádnou jinou zemí se nesetkáváme tak často přesto problémy přetrvávají.
Wir halten mit keinem anderen Land so häufig Treffen ab, dennoch bleiben Probleme weiter bestehen.
Ne tak často jak bych měl.
Nicht so oft wie ich sollte.
Neříkala sis proč v poslední době volají tak často kvůli krysám ani ne.
Wundert es dich nicht, dass es in letzter Zeit so viele Ratten-Fälle gab?
Copak vzdychám tak často.
Seufze ich so viel?
Jen se s ní nevidím tak často jak bych chtěl.
Ich sehe sie nur nicht so häufig, wie ich es gern hätte.
Monstra se dnes prostě neobjevují tak často.
Aber heute... gibt es nicht mehr so viele Monster.
Příroda ho volá tak často že ho podle mě má na rychlém vytáčení.
Die Natur ruft so oft, ich glaube, sie hat ihn auf Kurzwahl.
Ale nejsem tu tak často jak bych chtěl.
Komme hier aber nicht so häufig raus, wie ich möchte.
Nekleju kurva tak často.
Ich fluche nicht so viel, verdammt.
Tak často jak to jde.
So oft ich kann.
Ne tak často jak bych chtěla.
Nicht so oft, wie ich es gern hätte.
Ale kdyby se mě někdo zeptal pokud někdo používá tato slova tak často.
Wenn du mich fragst... Wenn jemand diese Worte so häufig benutzt,
Nemluvíme spolu tak často jako to bývalo dříve.
Wir reden einfach nicht mehr so viel wie früher.
Ale ne tak často v nemocnici.
Aber nicht so oft im Krankenhaus.
Za našeho manželství jsem neměla sex tak často jako ty.
Als wir verheiratet waren, hatte ich bei weitem nicht so viel Sex wie du.
Nevidíme se tak často jako dřív.
Wir sehen uns nicht mehr so häufig wie früher und.
Tak často jak je třeba.
So oft wie nötig.
Proto se proti multikulturalitě zvedá tak často odpor.
Dies ist der Grund, warum man sich dem Multikulturalismus so häufig widersetzt.
Pravda ale je že kartáři nedostávají tak často přes tlamu.
Obgleich Wahrsager normalerweise nicht so viel geschlagen werden.
Škoda že jeho dědeček je tak často pryč.
Ich bedaure, daß sein Großvater so häufig weg ist.
Proč se tak často schází s panem dougem.
Warum trifft sie sich so oft mit Mr. Doug?
Niebaum pracoval doma tak často jako tady.
Niebaum hat zu Hause fast so viel gearbeitet wie hier.
Byli jsme tak často spolu.
Wir waren doch so viel zusammen.

Výsledek: 257, Čas: 0.0866

Viz také


tak často že
so oft , dass so häufig , dass
ne tak často jak
nicht so oft , wie
tak často jak bych chtěla
so oft , wie ich gerne hätte so oft , wie ich gern möchte so oft , wie ich es gern hätte so oft , wie ich wollte
tak co
und was also was nun , was
jak často
wie oft wie häufig wie viele

"Tak často" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc