TAK MI DO NĚMČINY

Překlad Tak Mi do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 270, Čas: 0.1779

mir also (16) du mir (12) mich so (10) mich einfach (7) und ich (6) mir dann (6) lass mich (3) sie es mich (3) es mir (3) sag mir (3) kommt mir (2)

Příklady použití Tak Mi ve větě a jejich překlady

Mir also
Tak mi nabídnul 200 doláčů abych vedl plachtařský kurz.
Er bot mir also 200 Mäuse für das Segelprogramm.
Tak mi povězte proč nemůžeme používat ty roboty tady doma.
Sagen Sie mir also: Warum können wir diese Maschinen nicht zuhause benutzen'?
Du mir
Tak mi řekneš proč tu jsi.
Sagst du mir jetzt, warum du hier bist?
Co tak mi tu trochu pomoct.
Warum hilfst du mir nicht ein bisschen?
Mich so
Tak mi iden začal říkat když jsem byl osvobozena.
Lden nannte mich so nach meiner Befreiung.
Tak mi říká jenom matka to jen když mám 40° horečku.
Nur meine Mutter nennt mich so, und das nur, wenn ich todkrank bin.
Mich einfach
Tak mi zaplatíš z příští výplaty.
Bezahl mich einfach mit deinem nächsten Gehaltsscheck.
Hele kdybys něco potřebovala tak mi zavolej dobře.
Schau, wenn du etwas brauchst, rufe mich einfach an, okay?
Und ich
Je to můj domov tak mi prosím umožněte jet domu.
Es ist mein Zuhause, und ich möchte nur nach Hause zurück.
Mami tak mi jdem. vrátíme se s khuyen na čaj.
Khuyen und ich gehen, und sind zum Tee zurück.
Mir dann
Až dorazí tak mi pomoc s kabátama pitím.
Wenn die kommen, hilf mir dann bitte mit den Drinks.
Tak mi aspoň půjčíš peníze na taxík.
Kannst du mir dann etwas Geld für ein Taxi leihen?
Tak mi to ukaž.
Lass mich einfach nachsehen.
Tak mi do toho nemluv.
Lass mich nur.
Jiné příklady vět
Tak mi řekni co se stalo pak.
Sag mir also, was als Nächstes passierte.
Tak mi ukaž ten svůj vůz.
Zeigst du mir jetzt deinen Feuerwehrwagen?
Tak mi řekni zloději jak bys rád zemřel.
Sag mir also, Dieb, was wünscht du dir für einen Tod?
Až se to stane tak mi nebudeš říkat koho můžu pozvat.
Und wenn das passiert, kann du mir nicht vorschreiben mit wem ich mich verabrede.
Tak mi kurva uhni z cesty!
Geh mir also aus dem Weg!
Začínám být nerv"ó"zní tak mi prosím co nejdřív zavolej.
So langsam mache ich mir Sorgen, bitte ruf mich so bald wie möglich an.
Ve skutečnosti jesminder tak mi ale říká jen mamka.
Jesminder, aber nur Mom nennt mich so.
Pokud v budoucnu budete mít nějaké otázky tak mi zavolejte.
Wenn Sie Fragen haben sollten, rufen Sie mich einfach an.
Tak mi je prosím pomoz otevřít.
Würdest du mir jetzt bitte helfen, sie zu öffnen?
Tak mi řekni pravdu.
Sag mir also die Wahrheit.
Pokud bys to chtěla zopakovat tak mi zavolej.
Wenn du das wiederholen willst, ruf mich einfach an.
Tak mi z toho začalo hrabat.
Und ich wurde langsam paranoid.
Tak mi říká jenom můj otec.
Nur mein Vater nennt mich so.
Tak jako tak mi pořád nevěříte.
Sie vertrauen mir also nicht.
Tak mi aspoň udělej tu laskavost řekni mi do očí že to uděláš.
Kannst du mir wenigstens den Respekt erweisen und mir sagen, dass das passieren wird.
Kdyby se cokoliv stalo tak mi urèitì zavolej.
Falls irgendetwas passiert, Oscar, ruf mich einfach an.

Výsledek: 270, Čas: 0.1779

Viz také


tak mi zavolej
also ruf mich an dann ruf mich an ruf mich einfach dann rufen sie mich einfach an
tak mi dejte
dann geben sie mir lassen sie es mich also geben sie mir
tak mi pomoz
dann hilf mir also , sag mal dann helf mir vielleicht helft ihr mir mal
tak mi věř
dann vertraue mir dann glaube mir also vertrau mir na dann vertrau mir
tak mi vysvětli
dann erklär dann erkläre mir dann sag mir
tak mi řekni co
dann sag mir , was sag mir einfach , was also sag mir , was dann erzähl mir , was
tak mi to řekni
dann sag es mir also sag es mir dann sagen sie es mir
tak mi řekněte co
dann sagen sie mir , was also sagen sie mir , was dann erzählen sie mir , was dann sag mir , was du
tak mi to vysvětli
dann erkläre es mir dann erklär es mir dann sag es mir
tak mi řekni kde
also sag mir , wo dann sag mir , wo jetzt sag mir , wo und jetzt sagen sie mir , wo sie
tak mi to ukaž
dann zeig es mir na dann zeig's mir dann zeigt es mir na , dann lassen sie mal sehen zeig mir deine μethode

Slovo od slova překladem


S Synonyma "tak mi"


mě takhle
mi na tobě
mi s tím
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc