TAKOVÝCHTO DO NĚMČINY

Překlad Takovýchto do Němčiny

Výsledek: 30, Čas: 0.0818

Příklady použití Takovýchto ve větě a jejich překlady

Dieser
V takovýchto chvílích se amerika musí semknout.
Amerika muss in dieser Zeit zusammenhalten und.
Ve většině takovýchto případů jsou vrazi motivováni nějakým rituálem při zabíjení.
Wie bei den meisten dieser Fälle ist das Ritual des Tötens das Hauptmotiv des Täters.
Solchen
V takovýchto případech je vždycky důvod.
In solchen Fällen gibt es normalerweise einen Grund.
Výsledky takovýchto doplňujících společných nebo jiných důležitých výzkumů jež jsou dostupné veřejným orgánům;
Die Behörden zugänglichen Ergebnisse einer solchen ergänzenden gemeinsamen oder anderswie relevanten Forschung;
Wie diesen
V takovýchto časech je mi nejlépe samotnému.
In Zeiten wie diesen bin ich lieber allein.
V takovýchto časech musíme dělat to co je správné.
Auch in Zeiten wie diesen müssen wir die Form wahren.
Dieser art
Zákon ohledně takovýchto nálezů je úplně jasný.
Das Gesetz bezüglich Funde dieser Art ist klar geregelt.
Osobně v takovýchto krátkozrakých ideologických tirádách nevidím řešení.
Ich kann in dieser Art des eher kurzsichtigen ideologischen Geschimpfes keine Lösung des Problems erkennen.
Solche
Musíte tedy o takovýchto rozhodnutích pečlivě přemýšlet.
Solche Entscheidungen sollten Sie sich also immer gut überlegen.
Bez takovýchto referenčních kritérií jsou samotné sankce bezpředmětné.
Ohne solche Bezugsnormen sind Sanktionen an sich nutzlos.
Jiné příklady vět
V takovýchto situacích jsou nejlepší kamarádky na tu druhou ženu obvykle zákeřné jako kočky.
In Situationen wie dieser sind beste Freundinnen oft kratzbürstig gegenüber der anderen Frau.
Pokud chcete vidět více takovýchto videí tak si přidejte stormcloudsgathering na youtube.
Wenn Sie mehr Videos wie dieses sehen möchten, dann abonnieren Sie Stormcloudsgathering auf Youtube.
Přes 55 takovýchto kontejnerů denně.
Über 55 dieser Container voll pro Tag.
Seane kolik takovýchto výletů jsi už absolvoval.
Shawn? Wie viele dieser Touren haben Sie schon gemacht?
Ta je v takovýchto případech tou nelepší prevencí.
In solchen Fällen ist dies das beste Präventivmittel.
Rozvíjení takovýchto podpůrných mechanismů předpokládá zapojení mobilizaci všech relevantních aktérů.
Die Entwicklung solcher Unterstützungsmechanismen setzt die Einbeziehung und Mobilisierung aller relevanten Akteure voraus.
Realizace takovýchto plánů zlepší stabilitu produktivitu chovů průmyslu.
Die Umsetzung solcher Pläne wird die Stabilität und Produktivität von Beständen und der Industrie verbessern.
Ale v takovýchto záležitostech se občas některé věci mění.
Aber wie auch in diesem Fall, ändern sich die Dinge manchmal.
Pane kadame myslím že jsem právě strávila celý den smýváním takovýchto slov z vaší zdi.
Herr Kadam, diese Worte schrubbte ich den ganzen Tag Ihre Mauer.
Nikdo nechce slyšet o takovýchto věcech.
Niemand will dieses Zeug hören.
Setkat se za takovýchto okolností... je pro nás všechny strašné.
Sie unter solchen Umständen zu sehen... ist für uns alle furchtbar.
Po celém světě mám mnoho takovýchto útočišť.
Ich habe viele solcher Sanktuarien auf der ganzen Welt.
V takovýchto chvílích joe mi chybí rodná hrouda.
In Zeiten wie diesen vermisse ich das flache Land, Joe.
Při takovýchto příležitostech se však musíme zamýšlet nad smyslem daného historického okamžiku.
Bei Anlässen wie diesem müssen wir jedoch auch über die Bedeutung eines solchen historischen Moments nachdenken.
Za takovýchto podmínek je jednoduší raději mlčet.
Unter diesen Umständen ist es besser, ruhig zu sein.
Uvedení takovýchto produktů na trh představuje pro zemědělskou populaci důležitý zdroj příjmů.
Das Inverkehrbringen dieser Erzeugnisse stellt für einen Teil der landwirtschaftlichen Erwerbsbevölkerung eine wichtige Einkommensquelle dar.
V takovýchto časech je zkoušena naše víra.
In Zeiten wie diesen wird unser Glaube auf eine Probe gestellt.
V takovýchto okamžicích se určitě ptáte sami sebe kde je bůh.
In solchen Momenten denken Sie sicher:"Wo ist Gott?
Absence takovýchto opatření je obzvláště politováníhodná.
Das Fehlen derartiger Maßnahmen ist besonders bedauerlich.
Absence takovýchto opatření je obzvláště politováníhodná.
Dass es keine solchen Maßnahmen gibt, ist besonders bedauerlich.

Výsledek: 30, Čas: 0.0818

"Takovýchto" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc