TAM DO NĚMČINY

Překlad Tam do Němčiny

Výsledek: 41547, Čas: 0.7406

Příklady použití Tam ve větě a jejich překlady

Da ( tam , tady , jelikož )
Ležel tam úplně mrtvý.
Er liegt da. Mausetot.
Kdo tam žije teď.
Wer wohnt da jetzt?
Dort ( tam , tady , támhle )
Protože tam čekal hank.
Weil Hank dort auf mich gewartet hat.
Tam budeš mít okamžik než bude navždy ztracen.
Dort wirst du einen Augenblick haben... bevor er für immer verloren ist.
Dorthin ( tam , jít , jet )
Tam jsem ho sledovala to byla má mise.
Dorthin habe ich ihn verfolgt. Das war meine Mission.
Tam asi skončily hodginsovy peníze peníze co ukradl pelant.
Dorthin ist vermutlich Hodgins Geld geflossen, das Geld, das Pelant gestohlen hat.
Dahin ( tam , té doby , jít )
Musíme tam jít.
Dahin müssen wir gehen.
Tam za mnou nepůjdou.
Dahin folgen sie mir nicht.
Dabei ( tam , přitom , je )
Jestli tam někoho zneužili tak jsem to byl já.
Wenn irgendjemand dabei ausgenutzt wurde, dann war ich das.
Nemůžu tam být.
Ich kann nicht dabei sein.
Hin ( jít , tam , směrem )
Napiš tam že vedeš tělocvičnu.
Schreib hin, dass du ein Boxstudio leitest.
Dva dny tam dva dny zpátky.
Zwei Tage hin, zwei Tage zurück.
Ist ( je , )
Nikoho jinýho tam nevidím.
Sonst ist niemand zu sehen.
Hartová tam před pár minutami skočila.
Hart ist vor ein paar Min. reingesprungen!
Jiné příklady vět
Je tam jen rozflákaná židle.
Da ist nur der kaputte Stuhl.
Tam budeš v bezpečí kaligliminixi.
Da bist du in Sicherheit.
Opravdu je tam základna.
Dort ist tatsächlich ein Stützpunkt.
Viděl jsem tam elvise.
Ich habe dort Elvis gesehen.
Tam dole je můj dům.
Da unten ist mein Haus.
Tam jsem vždy patřil.
Dorthin habe ich immer gehört.
Tam zapadá slunce.
Da geht die Sonne unter.
Odvez mě zpátky tam kam patřím.
Er brachte mich dahin zurück, wo ich hingehöre.
Naštěstí tam moc norských vojáků neumírá.
Glücklicherweise sterben dort nicht so viele norwegischen Soldaten.
Musím se tam vrátit jako policajt.
Ich muss dorthin zurück, als Polizist.
Ty se tam vrátíš.
Kehrst du dorthin zurück?
Prendergaste tam jsem byla!
Mein Gott, dort war ich drin.
Neřekla jsi mi že tam budou kluci.
Du hast nie gesagt, dass Jungs dabei sind.
Zámky tam jsou ale já.
Die Schlösser sind da, aber ich.
Můžeš se tam přestěhovat s tou olgou.
Sie können dahin umziehen mit dieser Olga.
Tam jsem žil se svou přítelkyní phoebe.
Da wohnte ich mit meiner Freundin Phoebe.

Výsledek: 41547, Čas: 0.7406

"Tam" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc