TEĎ DO NĚMČINY

Překlad Teď do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 69961, Čas: 0.3162

Příklady použití Teď ve větě a jejich překlady

Jetzt ( teď , nyní , )
Teď nabízí rozptýlení.
Jetzt bietet er eine Ablenkung.
Alane teď ty!
Alan, jetzt du!
Nun ( teď , nyní , tak )
Měla teď dobrodince.
Sie hatte nun einen Gönner.
Teď si promluvíme o tvém trestu.
Nun, lass uns deine Strafe besprechen.
Gerade ( právě , zrovna , teď )
Protože jsem tu teď s tebou.
Weil ich gerade mit dir hier bin.
Cíle teď vcházejí do budovy.
Zielpersonen betreten gerade ein Gebäude.
Moment ( chvíli , počkat , okamžik )
Teď zastav!
Moment, halt an.
Měli bychom být teď zticha.
Sollte das ein ruhiger Moment sein?
Sofort ( hned , okamžitě , ihned )
Teď mi řekneš všechno co ti shaw řekl.
Sag mir sofort alles, was Shaw dir erzählt hat.
Teď běžte rychle.
Gehen Sie sofort. Schnell.
Diesmal ( tentokrát , teď )
Teď mám.
Diesmal schon.
Teď zavři oči.
Schließ diesmal die Augen.
Ist ( je , )
Liam teď po něm jde.
Liam ist hinter ihm her.
Ale teď začínáš nanovo.
Aber es ist ein neuer Anfang.
Jiné příklady vět
Teď ne bricku.
Nicht jetzt, Brick.
Teď ho máš.
Jetzt hast du sie bekommen.
Teď laskavě vypadni.
Nun verzieh dich freundlicherweise.
Teď ne bricku dobře.
Nicht jetzt, Brick, okay?
Teď nemůžu mluvit stratte.
Ich kann gerade nicht reden, Stratt.
Teď jsem slyšel že do toho chcete zatáhnout rebeku.
Nun höre ich, dass du Rebekah mit reinziehen willst.
Teď kolik je 3/15.
Nun, was ist 3/15?
Tu jedinou věc která je teď skutečná.
Das einzig Wahre ist dieser Moment.
Teď jsou v jižní americe myslím.
Sie sind gerade in Südamerika, glaube ich.
Jako... hned teď.
Etwa... jetzt gleich?
Teď budem rozširovat ruské hranice.
Nun bin ich auf einmal das expandierende russland.
Ale počkej teď přijde to nejlepší.
Aber warte. Jetzt kommt das Beste.
Piper teď musí domů.
Piper muss sofort nach Hause.
Teď je na mě naštvanej.
Er ist gerade sauer auf mich.
Právě teď.
Dieser Moment.
Vezmi ho teď k horacovi milesi.
Bring ihn sofort zu Horace, Miles.

Výsledek: 69961, Čas: 0.3162

"Teď" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc