TEKUTINY DO NĚMČINY

Překlad Tekutiny do Němčiny

Výsledek: 253, Čas: 0.0682

Příklady použití Tekutiny ve větě a jejich překlady

Flüssigkeit ( tekutina , kapalina , tekuté )
Krev tekutiny všechno.
Blut, Flüssigkeit, alles.
Ronění malého množství tekutiny z řezu provedeného při chirurgické operaci.
Austreten einer geringen Menge an Flüssigkeit aus dem Hautschnitt, der für einen chirurgischen Eingriff.
Jiné příklady vět
Mají se konzumovat tekutiny nebo potraviny obsahující cukr.
Zuckerhaltige Flüssigkeiten oder Lebensmittel müssen eingenommen werden.
Ultrazvuk neprokázal tekutiny v okolí srdce tak bych zvolila laparotomii.
Der Ultraschall zeigt keine Flüssigkeit um das Herz herum, also würde ich eine Laparotomie machen.
Prášky tekutiny pro nemocné.
Pulver und Flüssigkeiten für Kranke?
Pilot říká že moyiny tekutiny proudí dovnitř na ochranu vnitřních orgánů.
Pilot sagt, dass Moyas Flüssigkeiten einströmen, um ihre inneren Organe zu schützen.
Břicho je tuhé plné tekutiny.
Unterleib ist hart. Voll Flüssigkeit.
Potřebuje tekutiny.
Sie braucht Flüssigkeit.
Tekutiny to mohou zabít.
Flüssigkeiten könnten es töten.
Extrahuji tekutiny z ovčích žláz. také si navrhuji svůj vlastní městský převlek.
Ich extrahiere Flüssigkeiten aus den Nebennieren der Schafe und ich entwerfe meine eigene urbane Camouflage.
Měla jsem ji vzít domů dávat jí tekutiny přečkat to.
Ich solle sie nach Hause bringen, ihr Flüssigkeit geben und abwarten.
Jestli nedokážete zajmout zraněný cíl vy budete ztrácet životní tekutiny.
Wenn du kein verwundetes Ziel gefangennehmen kannst wirst du auch lebenswichtige Flüssigkeit verlieren.
Tekutiny na tu tvojí horečku.
Flüssigkeiten für dein Fieber.
Stvořen byl z vystříknuté tekutiny.
Erschaffen wurde er aus einer herausschießenden Flüssigkeit.
Já... zabalil jsem své tekutiny.
Ich hab mein Flüssigkeiten eingetütet.
Pravděpodobně přidaný do nějakého krému nebo nějaké druhu tekutiny.
Möglicherweise untergerührt in einer Lotion oder einer Art Flüssigkeit.
Každý den ilji tekutiny do šálku.
Ich gieße jeden Tag Flüssigkeiten in Tassen.
Potřebuji tekutiny.
Ich brauchte Flüssigkeit.
Můžeme jí přinést tekutiny.
Wir können ihr Flüssigkeiten holen.
Navrhuji žádné tekutiny po 23:00.
Ich schlage vor, keine Flüssigkeiten nach 23 Uhr.
Musíme do nich dostat tekutiny.
Wir müssen Ihnen Flüssigkeit zuführen.
Odděluje od sebe tekutiny.
Sie trennt Flüssigkeiten.
Stvořen byl z vystříknuté tekutiny.
Er wurde aus ergossener Flüssigkeit erschaffen.
Možná trochu ledu ale žádné tekutiny.
Vielleicht etwas Eis, aber keine Flüssigkeiten.
Je tu spousta tekutiny.
Da ist viel Flüssigkeit.
Specializuje se na tekutiny.
Spezialisiert sich auf Flüssigkeiten.
Tablety je třeba polykat celé zapíjet dostatečným množstvím tekutiny.
Die Tabletten müssen ganz mit einer ausreichenden Menge Flüssigkeit geschluckt werden.
Rád bych daroval nějaký tekutiny.
Ich würde gerne einige Flüssigkeiten zu spenden.
Ano tekutiny.
Ja, Flüssigkeit.
Žádné zlomeniny žádné volné tekutiny.
Keine knöchernen Verletzungen, keine freien Flüssigkeiten.

Výsledek: 253, Čas: 0.0682

Viz také


tělní tekutiny
körperflüssigkeiten die körpersäfte flüssigkeitsentnahme
dostatečným množstvím tekutiny
ausreichenden menge flüssigkeit

"Tekutiny" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc