TERAPEUT DO NĚMČINY

Překlad Terapeut do Němčiny

Výsledek: 262, Čas: 0.1302

Příklady použití Terapeut ve větě a jejich překlady

Therapeut ( terapeut , psycholog , cvokař )
Vy jste franklynův terapeut doktor lecter.
Sie sind Franklyns Therapeut, Dr. Lecter.
Můj terapeut říkal abych o tom nemluvil ale.
Mein Therapeut meinte, ich soll's nicht erwähnen, aber.
Der therapeut ( terapeut , psycholog , cvokař )
Terapeut říkal že mě nesmíš soudit.
Der Therapeut sagt, du darfst mich nicht beurteilen.
Terapeut mý třetí ženy.
Der Therapeut meiner dritten Frau?!
Ein therapeut ( terapeut , psycholog , cvokař )
Asi jsem lepší přítel než terapeut.
Ich schätze, ich bin ein besserer Freund als ein Therapeut.
Já jsem taky terapeut.
Ich bin auch ein Therapeut.
Jiné příklady vět
Můj terapeut říkal že jsem měla disociativní fugu.
Laut meinem Therapeuten hatte ich dissoziative Fugue.
Jeho terapeut.
Sein Therapeut.
Tým má novou terapeut.
Das Team hat einen neuen Therapeuten.
Jsem jeho terapeut áno.
Ich bin sein... Therapeut, mhm-kay.
Vsadím se že jeho terapeut je skvělý.
Ich wette, er hat einen großartigen Therapeuten.
Mio očividně nejsem dokonalý terapeut.
Mia, ich bin offensichtlich kein perfekter Therapeut.
Ten nový terapeut se mi vážně zamlouvá.
Ich mag diesen neuen Therapeuten wirklich sehr.
Jo všichni si myslí že terapeut vydělává spoustu peněz.
Ja, jeder denkt, dass Therapeuten jede Menge Geld machen.
Ale ty jsi jedinej terapeut kterému věřím.
Aber du bist der einzige Therapeut, dem ich traue.
Ale nejsi můj terapeut.
Aber du bist nicht mein Therapeut.
Jsi můj terapeut.
Du bist mein Therapeut.
Dobře tak teď je řada na mě abych byl terapeut.
Okay, jetzt bin ich an der Reihe als Therapeut.
Jsem zase váš terapeut.
Ich bin wieder euer Therapeut.
No pak je váš terapeut idiot.
Gut, dann ist Ihr Therapeut ein Idiot.
Lauro jsem váš terapeut.
Laura, ich bin Ihr Therapeut.
Gino vím že jsem dobrý terapeut.
Gina, ich weiß, dass ich ein guter Therapeut bin.
Kéž by. je to neetické aby terapeut měl sex s pacientem.
Es ist unethisch für einen Therapeuten, mit einem Patienten zu schlafen.
Já budu terapeut.
Ich werde der Therapeut sein.
Je tu nějaký terapeut kterého byste nám mohla doporučit.
Gibt es hier einen Therapeuten, den Sie uns empfehlen können?
Neexistuje nic horšího než terapeut který využívá lidí ve zranitelných situacích.
Es gibt nicht Verwerflicheres, als einen Therapeuten, der Menschen... in prekären Situationen ausnutzt.
Teď zníš jako terapeut.
Jetzt klingst du wie ein Therapeut.
Najednou je to terapeut.
Und plötzlich ist er ein Therapeut.
Vždyť jsi můj terapeut je to vůbec zdravotnicky legální.
Ich meine, Sie sind meine Psychiaterin. Ist das medizinisch überhaupt erlaubt?
Terapeut říká že dělá velký pokroky.
Die Therapeutin meint, dass sie tolle Fortschritte macht.

Výsledek: 262, Čas: 0.1302

Viz také


jsem terapeut
bin therapeut bin therapeutin
terapeut říká že
therapeut sagt , dass sein therapeut meint , dass therapeut schreibt , dass als analytiker , sagt , dass

"Terapeut" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc