TETĚ DO NĚMČINY

Překlad Tetě do Němčiny

Výsledek: 260, Čas: 0.0798

Příklady použití Tetě ve větě a jejich překlady

Tante ( teta , tetu , teto )
Proč nedáš tvojí tetě suga pusu.
Gib doch deiner Tante'nen kuss.
Napíšeme to tetě maki.
Dann schreib Tante Maki einen Brief.
Deiner tante ( teta , tetu , teto )
Jel jsem k tetě annie sehnat ti právníka.
Ich kam zu deiner Tante Annie, um dir einen Anwalt zu besorgen.
Pomoz tetě.
Hilf deiner Tante.
Meiner tante ( teta , tetu , teto )
Pak budu muset k tetě ta mě mlátí.
Dann muss ich zu meiner Tante, die mich schlägt.
Dr. garner řekl tetě že mám něco s mozkem.
Dr. Garner sagte meiner Tante, dass mit meinem Gehirn was nicht stimmt.
Jiné příklady vět
Na tetě emě!
Auf Tante Emma.
K tetě pat.
Zu Tante Pat.
Pokadil tetě prostěradlo.
Auf Tante Ednas Wolldecke.
Po mé tetě je to ten nejmocnější člověk na mandaloru.
Nach meiner Tante ist er die mächtigste Person auf Mandalore.
Babičce tetě judy sestřenkám.
Oma, Tante Judy, allen Verwandten.
Chcete své tetě zavolat zpátky.
Möchten Sie Ihre Tante zurück rufen?
Jedeme k tetě jo.
Wir fahren zu Tante Jo.
To všechno kvůli tetě irmě.
Und das alles wegen Tante Irma.
Pověz to své tetě.
Sag es deiner Tante.
Můj otec je vaší tetě velice vděčný.
Mein Vater ist Ihrer Tante sehr dankbar.
To řekni tetě phoebe.
Tja, sag das mal Tante Phoebe.
Snažila jsem se ho zeptat ale odmítá se o tetě martě bavit.
Ich stellte ihm Fragen, aber er will nicht über Tante Martha reden.
Patřil mé tetě.
Die von meiner Tante.
Poslal jsem to své tetě.
Ich schickte es meiner Tante.
Pak bych měl připít tetě olze.
Und dann sollten wir auf Tante Olga trinken.
Nepůjdu k tetě lotty.
Ich geh nicht zu Tante Lotte.
Tak... hej jak se vede tvojí tetě marie.
Nun,... hey, wie geht's deiner Tante Marie?
Tetě annie byla strašná zima ale teď už je jí dobře.
Tante Annie war superkalt, und jetzt geht's ihr wieder gut.
Tetě rosamund to vadit nebude má tam dost místa.
Tante Rosamund wir es nichts ausmachen, und Platz ist genug.
Tetě quinn je líp.
Tante Quinn geht es besser.
Řekni ahoj tetě.
Sag ciao zur Tante.
Dali mě k tetě v pordenone.
Ich kam zu einer Tante nach Pordenone.
Pojď dát tetě hortense velkou pusu.
Komm und gib deiner Tante Hortense einen Kuss.
Jenom tetě jean.
Nur noch meiner Tante Jean.

Výsledek: 260, Čas: 0.0798

Viz také


k tetě
zu tante zur wohnung einer tante zu josephines

"Tetě" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc