TICHÉ DO NĚMČINY

Překlad Tiché do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 268, Čas: 0.092

Příklady použití Tiché ve větě a jejich překlady

Ruhig ( klid , klidný , klidně )
Je to tiché soukromé bezpečné.
Es ist ruhig, privat, sicher.
Je to tiché ano.
Es ist ruhig, ja.
Leise ( potichu , tiše , tiché )
Bylo to pro vás dost tiché.
War ich leise genug für dich?
Jsou tiché jako stín lehké jako pírko.
Sie sind leise wie Schatten und leicht wie eine Feder.
Provinilé srdce je tiché. jeho puls je utlumen tajemstvími která uchovává.
Ein reumütiges Herz ist still, sein Puls wird von Geheimnissen gedämpft.
Proč jsi tak tiché.
Warum bist du so still?
Jiné příklady vět
Ty tiché jsou vždy silně zkrocené.
Die Stillen sind immer schwer verklemmt.
Zajímá mě zda to tiché místo u boha někdy nalezl.
Ich frage mich, ob er je diesen stillen Ort bei Gott gefunden hat.
Ponechej si němé lesy ó přírodo tiché palouky na stráních.
Behalte deine stillen Wälder, o Natur, und deine stillen Plätze.
Je to tu útulné tiché cena je přívětivá.
Es ist ruhig, gemütlich und preiswert.
Z velké tiché temnoty jako kdyby neměl nikdy nastat den.
Und an die weite, stille Dunkelheit. Als ob es nie wieder hell werden würde.
Je to tiché vzdálené.
Es ist ruhig, abgelegen.
Řekl bych že tiché zoufalství je výraz pro většinu životů.
Ich glaube... das Wort"stille Verzweiflung" eignet sich für jedes Lebewesen.
Poletím teď s lodí na své tiché místečko abych byla o samotě.
Ich fliege zu meinem ruhigen Platz, damit ich alleine sein kann.
Zatím je to jen omezeně tiché.
Es ist trotzdem ziemlich leise.
Je to tiché studené pohodlné.
Es ist ruhig, kühl, gemütlich.
Mám rád tiché lidi.
Ich mag stille Leute.
Stručně řečeno v městských podmínkách jsou tyto vozy příliš tiché.
Kurz gesagt: Diese Fahrzeuge sind unter städtischen Bedingungen zu leise.
Hledáme opravdu tiché místečko pro dožití důchodu.
Wir brauchen einen wirklich ruhigen Ort für unseren Ruhestand.
Za hlasy v mé hlavě za tiché noci.
Für die Stimmen in meinem Kopf und die Stille in der Nacht.
Na tiché hlasité na všechny děti.
Für die Ruhigen, die Lauten, für alle.
Jo útulné tiché místečko někde stranou kde na tebe nikdo nešlápne.
Ja, ein gemütlicher stiller Ort, wo niemand auf dich treten kann.
Je tiché ale hezké.
Es ist ruhig, aber wunderschön.
Naše zbraně jsou přesné tiché.
Unsere Waffen sind präzise und leise.
Ale najednou zaslechl zcela tiché bečení ovečky.
Aber ganz plötzlich hört er ganz leise ein Schäflein rufen.
Jsou tak tiché.
Sie sind so still.
Tohle má být hezké tiché městečko.
Das hier ist doch ein nettes ruhiges Städtchen.
Paži visel nad pokrývka bezejmenné nepředstavitelná tiché formě nebo.
Mein Arm hing über der Bettdecke, und die namenlosen, unvorstellbar, stille Form oder.
Žádné tiché alarmy žádné obarvené bankovky.
Kein stiller Alarm, keine Farbbeutel!
No já znám spoustu SMART lidé kteří jsou velmi tiché.
Ich kenne eine Menge kluger Leute, die sehr ruhig sind.

Výsledek: 268, Čas: 0.092

Viz také


tiché místo
ruhigen ort ein ruhiges plätzchen diskreten ort stillen ort
tiché místnosti
stillen raum einem lärmarmen raum einem ruhigen zimmer ruheraum

"Tiché" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc