TITLE DO NĚMČINY

Překlad Title do Němčiny

Výsledek: 271, Čas: 0.0632

title (143) allgemein@title (5) ordner@title (4) hinzufügen@title (3) schließen@title (3)

Příklady použití Title ve větě a jejich překlady

Allgemein@title
Obecné@ title tab.
Allgemein@title:tab.
Obecné@ title group.
Allgemein@title:group.
Ordner@title
Rozbalitelnésložky@ title menu.
Aufklappbare ordner@title:menu.
Rozbalitelnésložky@ title window.
Aufklappbare ordner@title:window.
Hinzufügen@title
Přidat@ title window.
Hinzufügen@title:window.
Přidatzáložky@ title window.
Lesezeichen hinzufügen@title:window.
Schließen@title
Zavřít aktuálníkartu@ title tab empty messagelist.
Aktuelles Unterfenster schließen@title:tab Empty messagelist.
Zavřít@ title window.
Schließen@title:window.
Jiné příklady vět
Working title. nejúspěšnější britská filmová společnost.
Working Title, die erfolgreichste Filmfirma Englands.
Nebyla nahrána podpůrná vrstva MIDI.@ title window.
Es ist kein MIDI-Modul geladen.@title:window.
Přesně pro working title.
Wie gemacht für Working Title.
Skvěle. my jsme working title.
Sie SIND hier bei Working Title.
Všeobecné@ title window.
Allgemein@title:window.
Zobrazit kontrolu pravopisu gramatikymenu item title.
Rechtschreibung und Grammatik anzeigenmenu item title.
Základní@ title inmenu.
Allgemein@title:inmenu.
Složka@ title job.
Ordner@title job.
Hlavní@ title tab.
Allgemein@title:tab.
Již existuje jakosložka@ title menu.
Existiert bereits als ordner@title:menu.
Přidat do pamětipřekladu@ title column.
Zur Übersetzungsdatenbank hinzufügen@title:column.
Zastavit po současné skladbě vypnutotitle as in the title of this item.
Nach aktuellem Stück anhalten: DeaktiviertTitle, as in: the title of this item.
Vrátit záznamycheck- in entry title.
Einträge zurückgebenCheck-in Entry Title.
Automaticky zavřít okno upomínky po uplynutí doby pro zrušení při zpoždění.@ title tab.
Das Erinnerungsfenster automatisch nach der angegebenen Verspätungszeitspanne schließen@title:tab.
Vrácenímodify entry title.
ZurückgebenModify Entry Title.
Půjčitpoložkycheck- out entry title.
Einträge ausleihenCheck-out Entry Title.
Přidat záznamyadd entry title.
Einträge hinzufügenAdd Entry Title.
Smazat záznamydelete entry title.
Einträge löschenDelete Entry Title.
Opravdu chcete ukončit stávající hru aby mohla být spuštěna nová window title.
Möchten Sie dieses Spiel wirklich beenden, um danach ein neues zu starten?window title.
Ukázkové značkysong title.
Beispiel Metadatensong title.
Znovu zobrazit vyskakovací oknoa playing track% is artist% is song title.
Ankündigung noch einmal zeigena playing track, %1 is artist, %2 is song title.
Nastavení odhadu značeksong title.
Einrichtung des Metadaten-Raterssong title.

Výsledek: 271, Čas: 0.0632

"Title" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc