TO ŘÍKAJÍ DO NĚMČINY

Překlad To Říkají do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 258, Čas: 0.063

Příklady použití To Říkají ve větě a jejich překlady

Jo to říkají všichni.
Ja, das sagen alle.
Lidé to říkají.
Das sagen die Leute.
To říkají oni.
Všichni to říkají.
Das behaupten alle.
Heißt es
Jak to říkají.
Wie heißt es noch?
Co to říkají v armádě.
Wie heißt es beim Militär?
Jiné příklady vět
Všichni to říkají.
Das sagen alle.
Ano to říkají doktoři.
Ja, das sagen die Ärzte auch.
Teda všichni to říkají.
Das behaupten zumindest alle.
Všichni to říkají.
Das sagt jeder.
To říkají všichni.
Das sagen alle.
Asi ti to říkají všichni.
Vermutlich sagt das jeder.
To říkají vždycky.
Das sagt jeder.
Aspoň to říkají.
So heißt es.
Všichni to říkají.
Jeder sagt das.
To říkají novináři.
Das sagt die Presse.
Přesně tak to říkají.
So heißt es.
To říkají všichni kluci.
Das sagen alle Jungs.
Znamenám potíže. všichni to říkají.
Ich stecke in Schwierigkeiten, jeder sagt das.
To říkají oni všichni.
Das sagen sie alle.
To říkají všichni bo.
Das sagt jeder, Bo.
To říkají všichni.
Das sagt jeder.
To říkají oškliví lidě.
Das sagen hässliche Leute so.
To říkají oškliví lidé.
Das sagen hässliche Leute so.
Vsadím se že to říkají kravám než je pošlou na porážku.
Ich wette, das sagt man den Kühen, bevor man sie zur Schlachtbank schickt.
To říkají všechny.
Das sagen die alle.
To říkají všichni dokud nezkusí terapii.
Das sagen alle, bevor sie es mit einer Therapie versuchen.
To říkají lidi.
Das sagen die Leute.
Všichni to říkají ... dokud se tam sami neoctnou.
Das sagen alle, bis sie da draußen stehen.
To říkají lidé o nás.
Das sagen die Leute über uns.

Výsledek: 258, Čas: 0.063

Viz také


říkají to
sagen das
to co říkají
was sie sagen das , was sie gesagt haben
všichni to říkají
sagen alle das erzählen sie alle
to lidé říkají
das sagen die leute sagen menschen das
jo to říkají
ja , das sagen sie haben sie uns gesagt ja , sagt ja , mann , das sagen
všichni říkají to samé
sagen alle das gleiche sagen alle dasselbe alle erzählen dieselbe
říkají že je to
sagen , es sei sie sagen , es ist
to mi říkají všichni
sagen mir alle das erzählt man mir immer
není to
es ist nicht
bylo to
es war
za to co říkají
für das , was sie gesagt haben für das , was sie sagen um dessentwillen , was sie sprechen
říkají že jsem to
die sagen , das bin

Slovo od slova překladem


S Synonyma "to říkají"


to řeknete

"To říkají" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc