TO DOUFÁM DO NĚMČINY

Překlad To Doufám do Němčiny

Výsledek: 262, Čas: 0.0982

Příklady použití To Doufám ve větě a jejich překlady

Tak to doufám že křičet nebudeš.
Dann hoffe ich, du schreist nicht.
Tak to doufám kvůli vám že tady není.
Dann hoffe ich für dich, dass er nicht hier ist.
Hoffentlich ( doufám , snad )
To doufám ne.
Hoffentlich nicht.
To doufám ale radši na to nevsázej.
Hoffentlich. Aber wette nicht drauf.
Das hoffe ich ( doufám , snad )
To doufám taky.
To doufám mladíku.
Das hoffe ich, junger Mann.
Jiné příklady vět
To doufám protože já vám zvu.
Hoffentlich, denn ich bezahle.
To doufám. protože můj zažívací systém už úplně rezignoval.
Hoffentlich, denn mein Magen ist völlig verkrampft.
Jo to doufám chucku.
Ja, ich hoffe doch, Chuck.
To doufám že ne.
Ich hoffe nicht.
To doufám medvídku.
Ich hoffe doch, Bärchen.
To doufám nebo brzy nějakou starou dámu vyhodí z okna.
Ich hoffe, oder er wird eine alte Dame aus dem Fenster werfen.
To doufám daisy.
Das hoffe ich, Daisy.
To doufám též.
Das hoffe ich auch.
To doufám chlapče.
Das hoffe ich, Junge.
To doufám.
Das hoffe ich,
To doufám protože lidi potřebujou jídlo.
Das hoffe ich. Die Leute brauchen was zu essen.
Tak to doufám že naplním tvá očekávání.
Ich hoffe, ich erfülle deine Erwartungen.
Jo to doufám chuckie.
Ja, das hoffe ich, Chuckie.
To doufám.
Das hoffe ich.
To doufám pro jeho dobro... to vaše.
Das hoffe ich. Um seinetwillen. Und Ihretwillen.
To doufám.
Das hoffe ich.
To doufám.
Ich hoffe.
To doufám.
Das hoffe ich.
To doufám je to dobré plemeno.
Ich hoffe, er ist ein guter Vererber.
To doufám marku.
Das hoffe ich, Mark.
To doufámteal'cu.
Das hoffe ich,
To doufám. proč.
Das hoffe ich doch.
To doufám.
Das hoffe ich.
To doufám.
Ich hoffe doch.

Výsledek: 262, Čas: 0.0982

Viz také


doufám že to
ich hoffe , das ich hoffe , es ich hoffe , sie
no to doufám
nun , das hoffe ich uff , ich hoffe , das nun , ich hoffe es na ja , ich hoffe ja , ich hoffe es
tak to doufám
dann hoffe ich nun ja , ich hoffe ich hoffe doch
doufám že se to
ich hoffe , dass sich das ich hoffe , dass sich nichts hoffe , dass sich diese ich hoffe , dass sich dabei ich hoffe , es setzt sich
taky v to doufám
das hoffe ich auch
doufám že to
ich hoffe , es ich hoffe , dass sie ich hoffe , das
doufám že to chápeš
ich hoffe , sie verstehen das ich hoffe , du verstehst das ich mein , verstehst du das ich gehofft hatte du hättest es verstanden
ale doufám že to
aber ich hoffe , dass es aber ich hoffe , du aber ich hoffe , das ich hoffe jedoch , dass das aber wehe , der typ
doufám že to pochopíte
ich hoffe , ihr versteht das ich hoffe , ihr werdet das verstehen ich hoffe , dass sie mich verstehen werden
doufám že to zvládne
ich hoffe , er schafft es ich hoffe , er schafft das hoffentlich schafft sie es ich hoffe , sie schafft das hoffentlich kann sie
doufám že vám to
ich hoffe , sie ich hoffe , das ich hoffe es ihnen ich hoffe , diese
doufám že to pomůže
ich hoffe das hilft ich hoffe , ich habe ihnen geholfen ich hoffe , es klappt
doufám že to víš
ich hoffe , das weißt du ich hoffe , ihr wisst das hoffentlich ist dir das klar ich hoffe , sie wissen das
doufám že mu to
ich hoffe , er ich hoffe , ich
doufám že to víte
ich hoffe , ihr versteht das ich hoffe , sie wissen ich hoffe , ihr seid euch darüber klar

Slovo od slova překladem


"To doufám" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc