TO JÁ TAKY DO NĚMČINY

Překlad To Já Taky do Němčiny

Výsledek: 261, Čas: 0.2637

ich auch (81)

Příklady použití To Já Taky ve větě a jejich překlady

Ich auch
To já taky barney.
Ich auch, Barney.
To já taky.
Ich auch.
Das bin ich auch
No to já taky.
No to já taky.
Aber das bin ich auch.
Jiné příklady vět
To já taky já taky.
Ich auch. Ich auch.
To já taky.
Ich auch. Ich.
To já taky takže čau.
Ich auch. Tschüss.
Jo to já taky ne.
Ha, ich auch nicht.
Ale to já taky.
Aber ich auch.
To já taky komandére.
Ich auch, Nummer Eins.
Jo to já taky ne.
Ja, ich auch nicht.
To já taky ale obvykle tak rychle neprohrávám.
Ich auch, aber normalerweise verliere ich nicht so schnell.
No to já taky ne!
Ja, ich auch nicht!
To já taky kámo.
Ich auch, Mann.
To já taky.
Ich auch.
To já taky ne.
Ich auch nicht.
No to já taky.
Ja, ich auch.
Já vím. to já taky.
Ich weiß, ich auch.
Ano to já taky.
Ja, ich auch.
Tak to já taky.
Ja, ich auch.
Je chytrá rample ale to já taky.
Sie ist schlau, Rumpel. Aber ich auch.
Ano to já taky.
Yeah, ich auch.
To já taky.
Ich mir auch.
To já taky.
Ja, meins auch.
To já taky bejby.
So kommst du mir auch vor, Baby.
To já taky ne.
Das tue ich auch nicht.
To já taky ne.
Ich ebenfalls nicht.
To já taky.
Ich bin auch einer.
To já taky.
Tu ich auch.
To já taky.
Ach ich auch.

Výsledek: 261, Čas: 0.2637

Viz také


to já taky ale
ich auch , aber mir auch , aber mir genauso , aber
no to já taky
nun , ich auch ja , ich auch aber das bin ich auch
jo to já taky
ja , ich auch ha , ich auch
já to taky nevím
ich weiß es auch nicht auch ich kenne ich weiß darauf auch keine
to taky
es auch und das
taky to
es auch und das und es
to je taky
ist auch
to jsem taky
habe ich auch hab ich auch bin ich auch
taky jsem to
habe ich auch hab ich auch
jo já taky
ja , ich auch yeah , ich auch
já taky ale
ich auch , aber mir auch , aber ich auch , ich ich auch nicht
to taky udělám
und das werde ich mache ich auch mach ich's auch

"To já taky" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc