TO JE DIVNÉ DO NĚMČINY

Překlad To Je Divné do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 265, Čas: 0.1722

Příklady použití To Je Divné ve větě a jejich překlady

To je divné. žádná chiméra není v registru.
Das ist merkwürdig, es gibt... keine"Chimera" im Register.
To je divné banda bez robina.
Das ist merkwürdig... Wir ohne Robin.
Das ist eigenartig
To je divné protože vaše auto tam bylo viděno před třemi dny.
Das ist eigenartig, denn Ihr Auto wurde dort vor drei Tagen gesehen.
To je divné.
Das ist eigenartig.
To je divné.
Bože to je divné.
Oh mein Gott, das ist gruselig.
Ist seltsam
To je divné co.
Das ist seltsam, oder?
To je divné ale je pod velkým tlakem.
Das ist seltsam, aber er steht sehr unter Stress.
Das ist komisch
To je divné.
Scully Das ist komisch.
To je divné zmizel sprchový závěs.
Das ist komisch, der Duschvorhang ist weg.
Jiné příklady vět
Wow to je divné co.
Protože tohle poškození to je divné.
Der Schaden hier ist komisch.
To je divné.
Das ist merkwürdig.
To je divné.
Das ist merkwürdig.
Takže to je divné.
Also, das ist eigenartig.
To je divné ta fotka je vzhůru nohama.
Das ist eigenartig. Das Bild steht verkehrt rum.
Človeče to je divné.
Oh, Mann, das ist gruselig.
To je divné protože.
Und das ist merkwürdig, weil...?
To je divné vždyť se uvidí u oltáře.
Das ist merkwürdig.- Wieso?- Sie sehen sich doch vor dem Altar.
To je divné.
Das ist merkwürdig.
Hej to je divné.
Hey, das ist merkwürdig.
To je divné.
Ist das seltsam?
To je divné.
Das ist seltsam.
To je divné.
Das ist seltsam.
Jo to je divné co.
Ja, das ist komisch, oder?
To je divné ne.
Das ist seltsam, oder?
To je divné.
Das war seltsam.
Ty to je divné.
Du, das war merkwürdig.
To je divné.
Das ist komisch.
To je divné u někoho jejího věku.
Das ist seltsam, für jemanden in ihrem Alter.

Výsledek: 265, Čas: 0.1722

Viz také


je to divné ale
es ist seltsam , aber ist seltsam , aber ich es ist komisch , aber es ist verrückt , aber
to je divné protože
das ist seltsam , denn das ist komisch , denn das ist eigenartig , denn
je to divné že
ist seltsam , oder total schräg , dass komisch , nicht wahr ist es komisch , dass
jo je to divné
ja , es ist seltsam ja , es ist merkwürdig ja , das ist merkwürdig ja , merkwürdig , hä ja , ist echt schräg , ich
to je divné jméno
ist ein komischer name ist ein seltsamer name ist ein merkwürdiger name
to je divné co
ist komisch , oder das ist seltsam , oder das ist merkwürdig , nicht wahr das ist seltsam , was
je to opravdu divné
das ist wirklich eigenartig ist ganz merkwürdig ist mir zu schräg
to je dost divné
das ist sehr komisch ein ziemlich lausiger ist schon ziemlich merkwürdig
je divné že
komisch , dass es ist seltsam , dass es ist merkwürdig , dass
trochu divné
wenig seltsam etwas merkwürdig
divné jméno
komischer name seltsamer name ein lustiger name
divné zvuky
seltsame geräusche merkwürdige geräusche komische geräusche sonderbare geräusche
divné chování
seltsames verhalten merkwürdige verhaltensweisen merkwürdiges verhalten

S Synonyma "to je divné"


je divný
je zvláštní
je legrační
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc