TO JE NEJLEPŠÍ DO NĚMČINY

Překlad To Je Nejlepší do Němčiny

Výsledek: 263, Čas: 0.1222

ist der beste (36) das ist der beste (35) das ist die schönste (3)

Příklady použití To Je Nejlepší ve větě a jejich překlady

To je nejlepší cesta.
To je nejlepší způsob jak jí ublížit.
Das ist der beste Weg, um sie zu verletzen.
Das ist die schönste
To je nejlepší zpráva jakou jsem kdy slyšel.
Das ist die schönste Nachricht, die ich jemals bekommen habe.
To je nejlepší kresba na světě.
Das ist die schönste Zeichnung der Welt.
Jiné příklady vět
To je nejlepší den pro cestování.
Ist der beste Tag zum Reisen.
Pivo krev buráky... to je nejlepší vůně na světě.
Bier, Blut und Erdnüsse, das ist der beste Geruch auf der Welt.
Nevidět neslyšet. to je nejlepší cesta pro klan.
Nichts sehen, nichts hören, das ist der beste Weg für den Clan.
Ah to je nejlepší noc jejího života.
Ah, das ist die schönste Nacht ihres Lebens.
To je nejlepší práce na celém světě.
Das ist der beste Job auf der ganzen Welt.
To je nejlepší část že.
Das ist der beste Teil, richtig?
Myslím že to je nejlepší způsob jak to nechat být.
Ich denke das ist der beste Weg um es hinter uns zu lassen.
To je nejlepší způsob jak bránit její bezpečnost podporovat její hodnoty.
Das ist der beste Weg, ihre Sicherheit zu verteidigen und ihre Werte zu fördern.
To je nejlepší cena ve městě.
Das ist der beste Preis in der Stadt.
To je nejlepší důkaz.
Das ist der beste Beweis.
Opravdu si myslíš že to je nejlepší plán jak ji ochránit.
Glaubst du wirklich, das ist der beste Plan, um sie zu beschützen?
To je nejlepší koláč ve vesmíru.
Das ist der beste Kuchen der Galaxie.
To je nejlepší způsob jak dělat byznys.
Das ist der beste Weg, Geschäfte zu machen.
To je nejlepší den mýho života!
Das ist der beste Tag meines Lebens!
To je nejlepší ruská vodka.
Das ist der beste russische Wodka.
To je nejlepší místo.
Das ist der beste Ort.
To je nejlepší písnička všech dob.
Das ist der beste Song aller Zeiten!
To je nejlepší den mýho života.
Das ist der beste Tag meines Lebens.
To je nejlepší způsob jak vraha chytit.
Das ist der beste Weg, um den Mörder zu schnappen.
Panebože to je nejlepší ryba co jsem kdy jedla.
Oh, mein Gott. Das ist der beste Fisch, den ich je aß.
To je nejlepší věř mi.
Das ist die beste Idee, glaub mir.
To je nejlepší řešení do budoucna.
Das ist die beste Option für die Zukunft.
To je nejlepší den mého života.
Das war der schönste Tag meines Lebens.
To je nejlepší nápad jakej jsem za poslední léta slyšel synku.
Das ist die beste Idee, die ich seit Jahren gehört habe.
Bože to je nejlepší sushi co jsem kdy měla.
Oh, mein Gott, das ist das beste Sushi, das ich je gegessen habe.
Panebože to je nejlepší nákyp co jsem kdy jedla.
Oh, mein Gott, das ist das beste Dessert was ich jemals hatte.

Výsledek: 263, Čas: 0.1222

Viz také


je to nejlepší
ist das beste
to je to nejlepší
ist das beste
je to můj nejlepší
er ist mein bester
to je ta nejlepší
ist das beste
to je můj nejlepší
das ist mein bester
to je nejlepší způsob
das ist der beste weg ist der beste weg , um
je to nejlepší šance
ist die beste chance
to je to nejlepší co
das ist das beste , was es ist das beste , was besser können sie das
tohle je to nejlepší co
ist das beste , was
je to to nejlepší co
ist das beste , was was besseres hätte ich
je to naše nejlepší šance
das ist unsere beste chance es unsere beste chance das ist unsere beste möglichkeit
je to můj nejlepší kámoš
ist mein bester freund ist mein bester kumpel

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc