TO MOHLO DO NĚMČINY

Překlad To Mohlo do Němčiny

Výsledek: 259, Čas: 0.0942

könnte das (22) es vielleicht (5) kann das (13) das kann (6)

Příklady použití To Mohlo ve větě a jejich překlady

Könnte das
Ale... co to mohlo způsobit!
Aber... was könnte das verursacht haben?
Proto by to mohlo vyjít.
Nur deshalb könnte das hier klappen.
Es vielleicht
Před milióny let to mohlo být úplně jinak.
Aber vor fünf Millionen Jahren war es vielleicht ganz anders.
Jen mě zajímalo jestli by to mohlo.
Ich habe mich nur gefragt, ob es vielleicht.
Kann das
Možná by to mohlo počkat do zítra.
Bestimmt kann das bis morgen warten.
Jak těžké by to mohlo být.
Wie schwer kann das schon sein?
Jiné příklady vět
Co to mohlo způsobit.
Aber was könnte das auslösen?
To mohlo být sexy.
Das kann heiß sein.
Co jiného by to mohlo být.
Was könnte das sonst gewesen sein?
Jak dlouho to mohlo trvat.
Wie lange könnte das gedauert haben?
Ale to mohlo také naznačovat zhoršení její psychické kondice.
Aber das kann auch bedeuten, dass ihr wirklicher körperlicher Zustand schlimmer wurde.
Jak to mohlo být nejhorší.
Wie kann das das Schlimmste sein?
To mohlo zpusobit šok ze vstupu do víru.
Erste Frau Das kann an dem Schock nach Eindringen in die Vortex liegen.
Myslela jsem že... jak by to mohlo být reálné.
Ich dachte... wie kann das real sein?
Co by to mohlo být.
Was könnte das sein?
Muldere to mohlo zapříčinit cokoliv.
Das kann viele Ursachen haben.
Co to mohlo způsobit.
Was kann das verursacht haben?
To mohlo být taky kohokoli.
Könnte das auch jedem gehören?
Co by to mohlo být.
Und was könnte das sein?
Jak to mohlo být strašný.
Wie schlimm kann das gewesen sein?
Tohle manželství by to mohlo změnit.
Diese Heirat könnte das ändern.
Jak hrubá by to mohlo být.
Wie eklig kann das sein?
Co to mohlo způsobit.
Wie kann das passiert sein?
Co mu to mohlo způsobit.
Was könnte das verursacht haben?
Jak by to mohlo být ještě nebezpečnější.
Was könnte das noch steigern?
Co to mohlo způsobit.
Wie kann das passieren?
Co jiného by to mohlo být.
Wer könnte das sonst gewesen sein?
Jak by to mohlo být správné?
Wie kann das gut sein?
Vlastně by to mohlo fungovat.
Tatsächlich könnte das funktionieren.
Jak dlouho by to mohlo trvat.
Wie lange kann das dauern?

Výsledek: 259, Čas: 0.0942

Viz také


by to mohlo pomoct
es helfen wäre vielleicht hilfreich sie könnten uns helfen
by to mohlo způsobit
könnte der grund sein könnte die ursache dafür sein das anrichten könnte die es aushecken könnte das könnte dazu führen
jak se to mohlo stát
wie konnte das passieren wie das geschehen konnte wie kann das sein
myslím že by to mohlo
ich denke , das könnte ich glaube , es könnte ich glaube , das könnte ich denke , es könnte
myslela jsem že by to mohlo
ich dachte , es könnte ich dachte , das könnte dachte mir , es könnte ich dachte , wir
mohlo to být horší
es könnte schlimmer sein es hätte schlimmer sein können es hätte schlimmer kommen können es könnte einen schlimmer
mohlo by to fungovat
es könnte funktionieren es könnte klappen könnte es gehen es hätte funktionieren können

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc