TO NEDOKÁŽU DO NĚMČINY

Překlad To Nedokážu do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 258, Čas: 1.5509

kann das nicht (28) schaffe es nicht (7) schaff das nicht (4)

Příklady použití To Nedokážu ve větě a jejich překlady

Kann das nicht
Ne to nedokážu.
Ich kann das nicht.
to nedokážu číst andré.
Ich kann das nicht lesen.
Schaffe es nicht
to nedokážu.
Ich schaffe es nicht.
Ale sám to nedokážu.
Aber ich schaffe es nicht allein.
Schaff das nicht
Prostě to nedokážu!
Ich schaff das nicht!
to nedokážu!
Ich schaff das nicht!
Jiné příklady vět
Sám to nedokážu.
Ich kann das nicht alleine.
Ale sama to nedokážu.
Aber ich schaffe es nicht allein.
Asi to nedokážu.
Ich kann das nicht.
Dělám to protože si myslíš že to nedokážu.
Weil du denkst, ich schaffe es nicht.
to nedokážu nede.
Ich kann das nicht, Ned.
Myslel jsem že to nedokážu že to neunesu.
Ich dachte, ich schaff das nicht, ich steh das nicht durch.
Občas si myslím že to nedokážu.
Manchmal denke ich, ich schaffe es nicht.
Sám to nedokážu! ok!
Ich kann das nicht alleine.Ok?
Říkal jsem ti že se strašně pleteš já to nedokážu.
Ich sage dir, du hast einen Riesenfehler gemacht. ich schaff das nicht.
Ale tentokrát si řeknu o pomoc. protože už vím že sama to nedokážu.
Und dieses Mal holte ich mir Hilfe, denn ich schaffe es nicht allein.
Bez tebe to nedokážu.
Ich kann das nicht ohne dich.
Jamesi já to nedokážu.
James, ich schaffe es nicht.
Bez tebe to nedokážu.
Ich kann das nicht ohne Sie.
to nedokážu.
Ich kann das nicht.
Sám to nedokážu.
Ich selbst kann das nicht.
Znovu už to nedokážu.
Ich kann das nicht noch einmal durchmachen.
to nedokážu chlape.
Ich kann das nicht, Mann.
Jess já to nedokážu.
Jess, ich kann das nicht.- Was?
to nedokážu.
Denn ich kann das nicht.
to nedokážu.
Ich kann das nicht.
Howie já to nedokážu.
Oh, Howie, ich kann das nicht.
Same já to nedokážu.
Sam, ich kann das nicht.
Cassie promiň já už to nedokážu poslouchat.
Cassie, tut mir leid. Es ist nur, ich kann das nicht mit anhören.
Ne je mi líto ale to nedokážu.
Nein, tut mir leid, ich kann das nicht.

Výsledek: 258, Čas: 1.5509

Viz také


nedokážu to
ich kann es nicht
sám to nedokážu
kann das nicht alleine alleine schaffe ich es nicht ich schaffe das nicht allein allein kann ich das nicht kann das alleine unmöglich durchziehen
to nedokážu zastavit
kann es nicht aufhalten kann nichts tun , um das zu verhindern
co když to nedokážu
was ist , wenn ich es nicht kann was ist , wenn man das nicht kann und wenn ich nicht kann und wenn ich's nicht schaffe
bez tebe to nedokážu
kann das nicht ohne dich kann es nicht ohne dich tun
ale nedokážu to
aber ich kann nicht aber es geht nicht aber ich schaff es nicht ich schaffe es nicht
není to
es ist nicht
bylo to
es war
nedokážu si představit jaké to
ich kann mir nicht vorstellen , wie es ich kann mir nicht vorstellen , wie sich das ich kann mir vorstellen , wie schlimm es
nedokážu přestat
ich kann nicht aufhören nicht , dass aufhören kann ich kann's nicht lassen
nedokážu vyslovit
ich nicht aussprechen kann ich kann euch nicht sagen kann es nicht aussprechen
nedokážu posoudit
bin kein theatergänger nicht maßgebend kann ich nicht sagen vorgefasstes urteil

Slovo od slova překladem


S Synonyma "to nedokážu"


"To nedokážu" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc