TO NEMŮŽEME DO NĚMČINY

Překlad To Nemůžeme do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 272, Čas: 0.305

können wir nicht (34) geht nicht (13) dürfen wir nicht (5) nein das können wir (3)

Příklady použití To Nemůžeme ve větě a jejich překlady

To nemůžeme ochrana údajů.
Können wir nicht machen, Datenschutz.
Proč to nemůžeme udělat jako minulý rok?
Warum können wir nicht einfach das tun, was wir letztes Jahr gemacht haben?
Dürfen wir nicht
To víme ale říct to nemůžeme.
Aber das dürfen wir nicht sagen.
To nemůžeme.
Dürfen wir nicht.
Nein, das können wir
Ne to nemůžeme.
Nein, das können wir nicht machen.
Ne to nemůžeme.
Nein, das können wir nicht,
Das geht nicht
Victore to nemůžeme.
Victor, das geht nicht.
Eddie to nemůžeme.
Eddie, das geht nicht.
Das können wir nicht
Jo no to nemůžeme.
Ja, aber das können wir nicht.
Sire to nemůžeme.
Sire, das können wir nicht.
Wir können nicht
Vrtulníkem. to nemůžeme musíme.
Stephen, wir können nicht.
To nemůžeme vědět jistě carrie.
Wir können nicht sicher sein, Carrie.
Jiné příklady vět
To nemůžeme.
Geht nicht.
Na to nemůžeme čekat.
Darauf können wir nicht warten.
To nemůžeme prozradit.
Können wir nicht sagen.
Na to nemůžeme čekat.
Darauf können wir nicht warten.
Ale no tak ne to nemůžeme.
Ah, komm schon, nein, das können wir nicht machen.
Tak to nemůžeme pokračovat!
Dann können wir nicht weitermachen!
Ne to nemůžeme.
Nein, wir können das nicht.
Devone to nemůžeme.
Devon, das können wir nicht.
Ale to nemůžeme.
Aber das können wir nicht.
Pane to nemůžeme!
Sir, das geht nicht.
To nemůžeme.
Oh to nemůžeme.
Oh, das geht nicht.
Víte to nemůžeme.
Sie wissen, das können wir nicht.
To nemůžeme pusťte ho.
Das können wir nicht. Lassen Sie ihn gehen.
Víš že to nemůžeme udělat.
Du weißt, das dürfen wir nicht.

Výsledek: 272, Čas: 0.305

Viz také


to nemůžeme udělat
können wir nicht machen können wir nicht tun
to nemůžeme riskovat
das dürfen wir nicht riskieren wir können das risiko nicht eingehen das können wir nicht riskieren
nemůžeme to prostě
können wir das nicht einfach können wir das bitte einfach
nemůžeme to vzdát
wir dürfen nicht aufgeben wir können nicht einfach aufgeben wir können jetzt nicht aufgeben wir können nicht kleinbeigeben
to nemůžeme akceptovat
das können wir nicht akzeptieren das dürfen wir nicht zulassen nicht einfach akzeptieren
nemůžeme to ignorovat
wir können das nicht einfach ignorieren wir können dies nicht ausklammern dürfen wir nicht ignorieren
není to
es ist nicht
bylo to
es war
nemůžeme ho
wir können ihn nicht
nemůžeme si
wir können uns nicht wir können uns keine

Slovo od slova překladem


S Synonyma "to nemůžeme"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc