TO NENÍ JEN DO NĚMČINY

Překlad To Není Jen do Němčiny

Výsledek: 263, Čas: 0.0948

es ist nicht nur (45) es geht nicht nur (13) das ist nicht bloß (4) einfach ist das nicht (2) es sind nicht nur (4)

Příklady použití To Není Jen ve větě a jejich překlady

To není jen obrázek.
Es ist nicht nur ein Bild.
To není jen tím.
Es ist nicht nur das.
Myslím že to není jen o srdci owene.
Ich denke, es geht nicht nur ums Herz, Owen.
To není jen o teri.
Es geht nicht nur um Teri.
Das ist nicht bloß
To není jen bebíčko.
Das ist nicht bloß eine Lappalie.
To není jen kabelka.
Das ist nicht bloß eine Tasche.
Einfach ist das nicht
To není jen tak.
So einfach ist das nicht.
To není jen tak vinci.
So einfach ist das nicht, Vince.
Jiné příklady vět
To není jen sex. je to sex s molly.
Es ist nicht nur Sex, es ist Sex mit Molly.
To není jen oxfordshire.
Es ist nicht nur Oxfordshire.
To není jen o chamtivosti.
Es geht nicht nur um Gier.
To není jen tvé koleno.
Es ist nicht nur dein Knie.
To není jen o tobě.
Es geht nicht nur um dich.
Já říkám že to není jen pár ptáků.
Ich sagte ja, es sind nicht nur ein paar!
To není jen žlutá čára.
Das ist nicht bloß eine gelbe Linie.
To není jen přívěšek.
Das ist nicht bloß ein Anhänger.
To není jen těmi hormony mami.
Es sind nicht nur die Hormone, Mom.
To není jen v tom co za mě platil.
Es geht nicht nur darum, was er alles bezahlt hat.
To není jen kočka to je lucky!
Es ist nicht nur eine Katze. Es ist Lucky.
To není jen otázka respektu.
Es geht nicht nur um Respekt.
Zaprvé to není jen film.
Zunächst, es ist nicht nur ein Film.
To není jen historka merido.
Es ist nicht nur eine Geschichte, Merida.
to není jen mezi tebou tylerem.
Es geht nicht nur um dich und Tyler.
Viděla jsi oblohu. to není jen tohle.
Es geht nicht nur darum.
To není jen.
Es ist nicht nur.
To není jen vražda.
Es ist nicht nur Mord.
To není jen teplá voda.
Es geht nicht nur ums heiße Wasser.
To není jen ten případ.
Es geht nicht nur um diesen Fall.
To není jen tím co jsem ti ukázala že.
Es ist nicht nur das, was ich Ihnen gezeigt habe, oder?
To není jen ta díra!
Es geht nicht nur um das Loch!

Výsledek: 263, Čas: 0.0948

Viz také


to není jen
es geht nicht mehr nur das ist nicht mehr nur das ist keine science-fiction mehr , es
není to jen záležitost
ist nicht nur eine frage es geht hier nicht nur um
není to jen nějaký
ist nicht nur irgendein ist nicht nur so eine blöde
takže to není jen
also ist das nicht nur es ist also nicht nur dann ist es nicht nur es geht daher nicht nur
protože to není jen
denn es ist nicht nur weil das nicht ganz alleine weil das nicht einfach nur der ist weil es nicht nur sind
není to
es ist nicht
není jen
nicht nur ist nicht bloß ist nicht einfach
to není pravda
ist nicht wahr stimmt nicht
to není fér
ist nicht fair ist unfair
to není moje
ist nicht meine
to není můj
ist nicht mein
to není dobrý
ist keine gute ist nicht gut das ist eine schlechte
to není tak
ist nicht so
to není moc
ist nicht sehr ist nicht viel
není to moje
es ist nicht meine
to není tvoje
ist nicht deine

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc