TO PATŘÍ DO NĚMČINY

Překlad To Patří do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 253, Čas: 0.1068

Příklady použití To Patří ve větě a jejich překlady

Gehört ( slyšel , patří , je )
To patří k představení.
Gehört das zur Show?
To patří k vědě.
Gehört zur Wissenschaft.
Ist
To patří mně!
Das ist mein Kopfhörer.
To patří k naší práci.
Das ist unsere Arbeit.
Es hingehört
Ale jestli nedáš všechno zpátky tam kam to patří.
Aber wenn du nicht alles zurücksteckst, wo es hingehört.
Radši to necháme v minulosti kam to patří.
Warum lassen wir das nicht in der Vergangenheit, wo es hingehört?
To patří shaneovi.
Das sind Shanes Klamotten.
To patří paní threadgoodové.
Das sind Mrs Threadgoodes Sachen.
Das gehört
To patří mému otci.
Das gehört meinem Vater.
To patří mně.
Das gehört mir.
Jiné příklady vět
To patří tobě.
Das ist für Sie.
To patří mé babičce.
Gehörte das meiner Großmutter?
Naposled si to prohlídnu dám to tam kam to patří.
Ich schaue es mir ein letztes Mal an... und tue es dorthin, wo es hingehört.
Jen to nandám tam kde to patří.
Das kommt wieder da rein, wo es hingehört.
Tajnůstkářské oči... to patří k požadavkům.
Geheimnisvolle Augen, sind eine Voraussetzung.
To patří ke hře.
Das gehört zum Spiel.
No to patří k domu.
Also, das gehört zum Haus dazu.
Jsme vikingové to patří k životu.
Wir sind Wikinger. Das gehört zum Berufsrisiko.
To patří k životu.
Das gehört zum Berufsrisiko.
Zjistím komu to patří pak ji zničím.
Ich werde raus finden, wem das gehört, und ich werde sie zerstören.
Tady to patří tobě.
Hier, das gehört dir.
To patří faráři.
Der gehört dem Priester.
Ne to patří bohu.
Nein, der gehört Gott.
To patří mně!
Der gehört mir!
To patří ke knize.
Das gehört zum Buch.
To patří na váš límec pane parisi.
Der gehört an Ihren Kragen, Mr Paris.
Ne to patří k zesnulému.
Nein, die gehörte dem Opfer.
To patří athelstanovi.
Das gehört Athelstan.
To patří příteli.
Der gehört einem Freund.
Přemýšlel jsem komu to patří.
Ich hab mich schon gewundert wem das gehörte.

Výsledek: 253, Čas: 0.1068

Viz také


patří to
es gehört ist teil
to patří k
gehört zu
komu to patří
wem das gehört wem die kette gehört
to auto patří
wagen gehört gehört dieses auto du was , das auto gehört
to všechno patří
das gehört alles
to patří k mé
gehört zu meiner ist alles teil meines
patří mu to
ihm gehört dieser er verdient es das verdient er wirklich
není to
es ist nicht
bylo to
es war
patří do
gehört zu
patří mně
gehört mir

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc