TO ZABERE DO NĚMČINY

Překlad To Zabere do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 274, Čas: 0.1408

Příklady použití To Zabere ve větě a jejich překlady

Funktioniert ( funguje , vyjde , fungovalo )
Pokaždé to zabere.
Funktioniert immer.
To zabere vždycky.
Funktioniert jedes Mal.
To zabere pár hodin.
Das dauert mehrere Stunden.
To zabere pár hodin.
Das dauert einige Stunden.
Za jak dlouho to zabere.
Wann weiß man, ob es wirkt?
Ten doktor mi říkal že nemusím mít menstruaci vůbec jestli to zabere.
Mein Arzt sagte, ich kriege die Periode gar nicht mehr, wenn es wirkt.
Das klappt
Myslíte že to zabere.
Sie meinen das klappt?
Určitě to zabere.
Das klappt bestimmt.
Jiné příklady vět
Příště to zabere.
Nächstes Mal funktioniert es.
To zabere vždycky.
Klappt jedes Mal.
To zabere takových 45 minut.
Das dauert mindestens 45 Minuten.
Ale vždycky to zabere.
Aber er funktioniert immer.
To zabere mnoho let nakonec... nám vrátí peníze co jsme dali právníkům.
Das dauert multi Jahre. Und zuletzt geht all das viele Geld an Rechtsanwalt.
Jo zakazování dvěma puberťákům. to zabere vždycky.
Ja, Teenagern etwas zu verbieten, funktioniert immer.
To zabere pět minut.
Das dauert fünf Minuten.
Trvá to celé dny než to zabere.
Dauert Tage, bis es wirkt.
Modleme se ať to zabere.
Lasst uns zu Gott beten, dass es wirkt.
Jenom to zabere trochu času.
Das dauert immer etwas.
Potápěči to pročesávají pár hodin to zabere.
Die Taucher suchen gerade, das dauert auch noch ein paar Stunden.
To nemůžu říci. jak víš kdy to zabere.
Woran sieht man eigentlich, wann es wirkt?
To zabere vteřinu!
Das dauert eine Sekunde!
To zabere pár vteřin.
Das dauert nur zwei Sekunden.
To zabere další den.
Das dauert noch einen Tag länger,
To zabere tejden možná dva.
Und das dauert eine Woche oder zwei.
To zabere nejmíň půl dne.
Das dauert sicher einen halben Tag.
Chvíli to zabere ale stojí to za to.
Das dauert eine Weile, aber es lohnt sich, es zu lesen.
Ale musíme překonat setrvačnost získat plnou rychlost. to zabere pár sekund.
Wir müssen das Trägheitsmoment überwinden, das dauert ein wenig.
Chtěla jsem vyčistit tvůj hřeben ale myslela jsem že to zabere moc dlouho.
Ich wollte deine Bürste enthaaren, aber dachte, das dauert zu lange.
Někdy to zabere.
Das funktioniert manchmal.
Jak dlouho to zabere.
Wie lange dauert das?

Výsledek: 274, Čas: 0.1408

Viz také


myslíš že to zabere
du denkst , das funktioniert meinst du , dass es funktioniert du glaubst , das klappt glaubst , wird es dauern sie denken , das funktioniert
myslíte že to zabere
sie meinen das klappt glaubst du , das funktioniert glauben sie , das wird funktionieren
chvíli zabere
weile dauern haben noch zeit minute dauern
zabere měsíce
dauert monate monate kosten würde monate dauern
jim zabere
brauchen es dauern wird kann dauert es
zabere týdny
wird wochen dauern wochen dauert

S Synonyma "to zabere"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc