TO ZASE DO NĚMČINY

Překlad To Zase do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 269, Čas: 0.1012

es wieder (51) dies wiederum (7) noch mal (3)

Příklady použití To Zase ve větě a jejich překlady

Es wieder
Udělal bych to zase.
Ich würde es wieder tun.
Co když to zase začne.
Und wenn es wieder anfängt?
Das noch mal
Musíme to zase absolvovat.
Müssen wir das noch mal machen?
Co to zase znamená.
Was heißt das noch mal?
Jiné příklady vět
Udělej to zase!
Machs noch mal!
Je to zase děláš.
Es wird es wieder tun.
to zase začalo.
Hat es wieder angefangen?
Udělals to zase.
Du hast es wieder getan.
Můžeme to zase dělat na podlaze.
Können wir es wieder auf dem Fußboden machen?
Udělá to zase.
Sie wird es wieder tun.
to zase cítím.
Ich habe es wieder gespürt.
Už jsi to zase udělal.
Du hast es wieder getan.
Udělal jsem to zase.
Habe ich es wieder getan?
Je to zase to milchovikovo dítě.
Ist es wieder der Milkovich Junge?
Udělal jsi to zase.
Du hast es wieder getan.
Udělal bych to zase.
Ich würde es wieder machen.
Musím s tátou mluvit než to zase začne.
Ich muss mit Papa reden, bevor es wieder anfängt.
Až půjdeme do ameriky bude to zase dobrý.
Wenn wir nach Amerika gehen wird es wieder gut sein.
Tady je to zase.
Da ist es wieder.
Jestli někdo zemře bude to zase naše vina.
Wenn noch einer stirbt, ist es wieder unser Fehler.
Chce abys věděla že to zase začíná.
Sie möchte, dass du weißt, dass es wieder anfängt.
Dokážeš to zase.
Du schaffst es wieder.
Kdy myslíš že to zase začne.
Wann glaubst du, dass es wieder losgehen wird?
Pak jsem to zase zkurvil.
Dann habe ich wieder abgelost.
to zase bude fungovat někdo jako escher to použije.
Wenn das Ding wieder funktioniert, wird ein Typ wie Escher es benutzen.
Pravděpodobně jsou to zase gotici.
Bestimmt wieder die Gruftis.
Začíná to zase znovu.
Fängt das wieder von vorn an?
Ve městě to zase začíná vřít stejně jako v tomhle kotlíku.
Hier in der Stadt brodelt es schon wie in diesem Topf.
Co jsem to zase vyvedl.
Was habe ich dieses mal angestellt?
Sandra to zase udělala podívej.
Das war wieder Sandra.

Výsledek: 269, Čas: 0.1012

Viz také


je to zase
es ist wieder es geht wieder kerl schon wieder
to zase
es schon wieder es hat wieder du wieder
udělala jsem to zase
ich hab's schon wieder getan ich habe es schon wieder
to je zase ten
das war wieder dieser ist das wieder so ist schon wieder
to je zase ona
ist sie wieder
zase vidím
wiederzusehen wieder zu sehen wieder zusehen

S Synonyma "to zase"


"To zase" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc