TRAGICKÁ DO NĚMČINY

Překlad Tragická do Němčiny

Výsledek: 264, Čas: 0.0676

Příklady použití Tragická ve větě a jejich překlady

Tragická ale nehoda.
Tragisch, aber ein Unfall.
Jeho smrt byla už tak tragická dost nemusejí to ještě rozpatlávat média.
Sein Tod war schon tragisch genug, ohne das die Presse das alles noch hochzieht.
Tragödie ( tragédie , tragické , tragedii )
Skutečnost že 20% mladých lidí je nezaměstnaných je naprosto tragická.
Es ist eine absolute Tragödie, dass 20% der jungen Menschen arbeitslos sind.
Tragická situace v barmě rozprava.
Tragödie in Birma Aussprache.
Jiné příklady vět
Tato tragedie tato tragická smrt dnes získává symbolický význam.
Die Tragödie, dieser tragische Tod hat heute symbolische Bedeutung erlangt.
Mnozí američané se domnívají že tato tragická událost znamenala ztrátu národní nevinnosti.
Viele Amerikaner glauben, dass dieses tragische Ereignis den Verlust der nationalen Unschuld markiert.
Tragická chyba.
Tragische Fehlentscheidung.
Tragická přestřelka mezi celníky gangstry.
Tragischer Schusswechsel zwischen Zollbeamten und Gangstern.
Tragická situace v barmě hlasování.
Tragödie in Birma Abstimmung.
Tragická ztráta ale koho to zajímá.
Tragische Vergeudung, aber wen kümmert es schon?
Tragická nehoda.
Tragischer Unfall.
Jak jasně ukazují tato tragická čísla situace není vůbec jednoduchá.
Wie diese tragischen Zahlen klar zeigen, ist die Lage nicht einfach.
Její smrt jakkoliv tragická zachrání naši budoucnost.
Ihr Tod, obwohl tragisch, rettete unsere Zukunft.
Aby se taková tragická historie neopakovala musíme.
Damit sich eine solch tragische Geschichte niemals wiederholt, müssen wir.
Tragická novinka.
Tragische Neuigkeiten.
Tragická smrt.
Tragischer Tod.
Tragická nehoda soudruhu generále.
Tragisch, Genosse General.
O víkendu se zde stala tragická událost zahrnující studenta capstone.
Am Wochenende gab es einen tragischen Zwischen- fall, der sich um eine Capstone-Schülerin dreht.
Let našeho čistého manželství zakončila její tragická smrt.
Die 19 Jahre unserer glücklichen Ehe fanden ein jähes Ende durch ihren tragischen Tod.
Proto chci jen říci že je situace na srí lance nesmírně tragická.
Ich möchte daher nur sagen, dass die Lage in Sri Lanka äußerst tragisch ist.
Byla to hrozná tragická nehoda.
Es war ein schrecklicher, tragischer Unfall.
Pak je tu rebekah tvá tragická sestra.
Dann ist da noch Rebekah, deine tragische Schwester.
Je to silné tragická energie že.
Da ist diese starke, tragische Energie, oder?
Ztráta každého života mi přijde tragická.
Ich finde jedes verlorene Leben tragisch.
Proto bude její smrt tak tragická.
Deshalb wäre ihr Tod auch umso tragischer.
Prostě mě nechte si myslet že to byla tragická nehoda.
Lass mich einfach in Ruhe mit diesem tragischen Unfall.
Řekneme-li že je situace v zimbabwe tragická je to bohužel slabé slovo.
Zu sagen, dass die Situation in Simbabwe tragisch sei, ist leider eine Untertreibung.
Celá ta událost je naprosto tragická celkem šokující.
Das ganze Ereignis ist einfach völlig tragisch und ziemlich schockierend.
Nebyla vždycky tak tragická.
Sie war nicht immer so tragisch.
Válka by však byla také tragická.
Und dieser Krieg wird auch tragisch werden.

Výsledek: 264, Čas: 0.0676

Viz také


tragická nehoda
tragischer unfall das tragische unglück es ein tragisches unglück passiert
tragická chyba
ein tragischer fehler tragische fehlentscheidung

"Tragická" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc