TRESTNÝ ČIN DO NĚMČINY

Překlad Trestný Čin do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 257, Čas: 0.6031

Příklady použití Trestný Čin ve větě a jejich překlady

Straftat ( trestný čin , zločin , trestným činem )
Princ pro tento trestný čin.
FÜRST: Und wegen dieser Straftat.
Paní kolegyně poslankyně ze socialistické skupiny před malou chvílí uvedla že přistěhovalectví není trestný čin.
Ein Parlamentskollege der sozialistischen Fraktion äußerte vor einer Weile, Zuwanderung sei keine Straftat.
Verbrechen ( zločin , trestný čin , trestné činnosti )
Běžný trestný čin má jednu nebo více obětí.
Ein gewöhnliches Verbrechen hat ein oder mehrere Opfer.
Mláděžnická natvrdlost není trestný čin.
Jugend-Geilheit ist kein Verbrechen.
Eine strafbare handlung ( zločin , trestný čin , trestné činnosti )
Ale poznám trestný čin když ho vidím.
Aber ich erkenne eine strafbare Handlung, wenn ich sie sehe.
Co je na sebevraždě trestný čin.
Inwiefern ist Selbstmord eine strafbare handlung?
Ein verbrechen ( zločin , trestný čin , trestné činnosti )
Lpění na životě je ted' trestný čin.
Ist es jetzt ein Verbrechen, am Leben festzuhalten?
Trestný čin s dolní sazbou let.
Ein Verbrechen mit einer Mindeststrafe von 7 Jahren.
Eine straftat ( zločin , trestný čin , trestné činnosti )
No pane on spáchal trestný čin.
Er hat eine Straftat begangen.
Tak jí potom dobře vysvětlete že napomáhat delikventovi je trestný čin.
Dann gehen Sie sicher, ihr zu erklären, dass einem Straftäter zu helfen eine Straftat ist.
Jiné příklady vět
Ježišikriste to není žádost to je trestný čin.
Herrgott, das ist keine Bitte, das ist eine kriminelle Handlung.
Povídá víte byl jste tak opilý... že je to považováno za trestný čin.
Sie waren so betrunken, dass es als Straftat gilt.
Nikoli za trestný čin ale za jeho sexualitu.
Nicht wegen irgendeines Verbrechens, sondern wegen seiner Sexualität.
Mládežnická natvrdlost není trestný čin.
Jugend-Geilheit ist kein Verbrechen.
Obtěžování dětí pro sexuální účely by mělo být považováno za trestný čin.
Die Verführung von Kindern mit sexuellem Hintergrund muss als Straftat angesehen werden.
Je to trestný čin. závažný trestný čin.
Es ist ein schweres Verbrechen.
Nebyly odsouzeny za závažný trestný čin včetně hospodářských trestných činů.
Kein Urteil wegen schwerwiegender Straftaten einschließlich Wirtschaftsstraftaten ergangen ist;
Rozbité auto není trestný čin.
Eine Autopanne ist kein Verbrechen.
Že jsem nikdy nebyl odsouzen za trestný čin.
Das ich niemals wegen eines Verbrechens verurteilt wurde?
To je trestný čin.
Das ist eine strafbare Handlung.
Byl to trestný čin.
War es eine strafbare handlung?
No ničení majetku je pořád trestný čin.
Nun, Zerstörung von Eigentum ist immer noch ein Verbrechen.
Nabourávání se do počítačů jiných lidí je trestný čin.
Die Computerakten eines anderen zu hacken, ist ein Verbrechen.
Takže to není ani trestný čin.
Dann ist es nicht mal ein Verbrechen.
Je to trestný čin.
Es ist ein Verbrechen.
To je trestný čin.
Es ist ein Verbrechen.
To je hodně vzrušení pro trestný čin.
Das ist viel Begeisterung für ein Verbrechen.
Kromě toho jak správně řekl pan klinz podvod je trestný čin.
Zudem ist Betrug, wie Herr Klinz bereits richtig gesagt hat, eine Straftat.
Zejména se snaží učinit z jakékoliv opozice vůči přistěhovalectví trestný čin.
Insbesondere versuchen sie, jegliche Opposition gegen Immigrationsbewegungen zu einer Straftat zu machen.
Držení se záměrem distribuce je trestný čin.
Besitz mit der Absicht des Vertriebs, das ist eine Straftat.

Výsledek: 257, Čas: 0.6031

Viz také


jako trestný čin
als straftat als verbrechen als straftatbestand
na trestný čin
straftat die strafbare handlung
to je trestný čin
ist das strafbar ist eine kriminelle handlung das ist ein bundes-vergehen es ist ein verbrechen
teroristický čin
terrorakt ein terroristischer akt terroristische handlung
poslední čin
letzte tat letzte handlung letzter offizieller akt einen letzten akt das letzte verbrechen
čin který
handlung , die akt der tat , welche akt , den
ten čin
tat dieses verbrechens
válečný čin
eine kriegshandlung eine kriegstat das eine kriegerische handlung soldatische tat

S Synonyma "trestný čin"


"Trestný čin" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc