TUCKER DO NĚMČINY

Překlad Tucker do Němčiny

Výsledek: 269, Čas: 0.0842

Příklady použití Tucker ve větě a jejich překlady

Den tucker
Kdo je ten druhý svědek kterého tucker přidal.
Wer ist der zweite Zeuge, den Tucker hinzugefügt hat?
Myslím že byly uvedeny v souboru který mi tucker poslal.
Sie standen in der Datei, die Tucker mir schickte.
Jiné příklady vět
Pan tucker nebo sama držitelka hole.
Mr. Tucker oder die Stockbesitzerin selbst?
Tucker byl kretén.
Tucker war ein Arsch.
Stoia tucker potřebuje doučování matematiky.
Stoia Tucker braucht Mathe-Nachhilfe.
Pan tucker je velmi nápomocný.
Mr. Tucker ist eine große Hilfe.
Ale pan tucker chce abych věřil že jsem sobecký.
Aber Mr. Tucker will mir einreden, ich sei egoistisch.
Komandér tucker je velice vynalézavý.
Commander Tucker ist erfinderisch.
Tucker kapitánu archerovi.
Tucker an Captain Archer.
Tady komandér charles tucker z hvězdné lodi enterprise.
Hier ist Commander Charles Tucker vom Raumschiff Enterprise.
Pan tucker byl... extrémně kooperativní.
Mr. Tucker war äußerst kooperativ.
Velitel tucker je docela schopný.
Commander Tucker ist ziemlich fähig.
Charles tucker pane ale všichni mi říkají trip.
Charles Tucker, Sir. Aber alle nennen mich Trip.
Tucker podporučíku mayweatherovi. poslouchám pane.
Tucker an Fähnrich Mayweather.
Můj snoubenec je george tucker.
Mein Verlobter ist George Tucker.
Chtěl aby tucker trpěl.
Er wollte, dass Tucker leidet.
Já jsem twink tucker.
Und ich bin Twink Tucker.
Já jsem specs to je tucker.
Ich bin Specs. Das ist Tucker.
Já jsem cameron tucker.
Ich bin Cameron Tucker.
Chci vědět kde je komandér tucker.
Ich möchte wissen, wo Commander Tucker ist.
Zdá se že je pan tucker fyzicky postižený.
Scheinbar ist Mr. Tucker körperbehindert.
Kde je člověk který byl charles tucker.
Wo ist der Mann, der Charles Tucker war?
Měl tucker pozitivní test na drogy.
Ist Tuckers Drogentest positiv zurückgekommen?
Najednou přišel tucker.
Als Tucker plötzlich kam.
Komandér tucker šílí po sumcích.
Commander Tucker ist verrückt nach Wels.

Výsledek: 269, Čas: 0.0842

"Tucker" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc