TUCTY DO NĚMČINY

Překlad Tucty do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 257, Čas: 0.6824

Příklady použití Tucty ve větě a jejich překlady

Dutzend ( tucet , tuctu , desítek )
Tři tucty od všeho kromě glocků.
Drei Dutzend von allem außer der Glocks.
Tři tucty najednou.
Drei Dutzend auf einmal.
Tři tucty nepřátelských pušek.
Drei duzend feindliche Gewehre.
Dva tucty.
Zwei duzend?
Jiné příklady vět
Dva tucty dalších.
Zwei Dutzend mehr.
Míle národního lesa tucty naštvaných státních poldů rychle se blížící blizard.
Kilometerlange Nationalwälder, dutzende stinksaure State-Troopers und einen rapide aufziehenden Schneesturm.
Proto jsi mi poslal ty tři posraný tucty ruží.
Hast du mir deswegen 3 Duzend verdammte Rosen geschickt?
Dva tucty sudů střelného prachu.
Zwei Dutzend Fässer mit Schießpulver.
Následovaný tucty knižních bestselerů rostoucími davy fanoušků přívrženců.
Gefolgt von Dutzenden von Verkaufsschlagern und das Anwachsen von Legionen von Anhängern und Unterstützern.
Ale padly tucty menších měst.
Aber Dutzende kleinerer Städte fielen.
Heroin použitý k odstranění raula je propojený s tucty obviněními o přechovávání držení drog.
Das Heroin, das Raul injiziert wurde passt zu Dutzenden von Dealern und Besitzanklagen.
Podle reddingtona má kenyon na svém pozemku zahrabané tucty kontejnerů.
Laut Reddington hat Kenyon Dutzende Frachtcontainer auf seinem Anwesen vergraben.
Dva tucty ákáček.
Zwei Dutzend AK's.
Pozval tucty mladých lordů do tarthu.
Er lud Dutzende junge Lords nach Tarth ein.
Čtyři tucty nakládaných vajec.
Vier Dutzend eingelegte Eier!
tucty zahraničních bankovních účtů.
Er hat Dutzende von Offshore Bankkonten.
Vybrali jsme jich dva tucty ty nejnormálnější nejzdravější.
Wählten zwei Dutzend aus: die normalsten, die gesündesten.
tucty laborek vědců co na tom pracují ne.
H.I.E.L.D. hat dutzende Labore und Wissenschaftler, die daran arbeiten, oder?
Ale taky máme dva tucty vajec.
Aber wir haben auch zwei Dutzend Eier.
Prošla jsem tucty případů uzavřené neuzavřené splývá mi to.
Ich habe Dutzende Fälle durchgeschaut, aufgeklärt, ungelöst, es ist diffus.
Asi dva tucty.
Etwa zwei Dutzend.
Byly zabity tucty upírů.
Dutzende Vampire wurden getötet.
Vlastně to jsou dva tucty.
Eigentlich sind es zwei Dutzend.
Eleanor mi poslala tucty alternativ k noah objective.
Eleanor schickte mir Dutzende Alternativen zum Projekt"Noah.
Tucet dva tucty.
Ein Dutzend, zwei Dutzend.
Ne má jich tucty.
Nein, sie hatte Dutzende.
Proč myslíš že jsem ti poslal tři tucty rudých růží.
Warum habe ich dir wohl drei Dutzend rote Rosen geschickt?
Viděli jsme už tucty přírodopisných dokumentů.
Wir zeigen bereits Dutzende von Tierdokumentationen.
Tucet nebo dva tucty zhaslých světel.
Ein oder zwei Dutzend Lichter weniger.
Dneska skoro dva tucty.
Heute fast zwei Dutzend.

Výsledek: 257, Čas: 0.6824

Viz také


jsou tucty
es gibt dutzende hat dutzende von sind ein dutzend

S Synonyma "tucty"


tuctu
dvanáct
deset

"Tucty" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc