TUTO ROZPRAVU DO NĚMČINY

Překlad Tuto Rozpravu do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 252, Čas: 0.0932

Příklady použití Tuto Rozpravu ve větě a jejich překlady

Mnozí poslanci další kteří poslouchali tuto rozpravu možná rádi tuto stránku navštíví.
Möglicherweise sind viele Abgeordnete und andere Zuhörer dieser Debatte daran interessiert, diese Website zu besuchen.
Tuto věc zkoumáme je poněkud mimo tuto rozpravu.
Wir prüfen das, es liegt ein wenig außerhalb dieser Debatte.
Tuto rozpravu bezpochyby sledují miliony občanů veřejnost ve všech zemích baltského moře.
Diese Aussprache wird zweifellos von vielen Millionen Menschen und der Öffentlichkeit in allen Ostseeländern verfolgt.
Brian simpson který je za tuto rozpravu odpovědný je členem labouristické strany.
Brian Simpson, der für diese Aussprache verantwortlich ist, ist Mitglied der Labour-Partei.
Podnítili jsme tuto rozpravu jako liberálové chceme učinit z této záležitosti skutečnou prioritu.
Wir haben diese Diskussion angestoßen und wollen gerade als Liberale hier wirklich eine Priorität setzen.
Tuto rozpravu před summitemEU-USA který se bude konat příští týden proto vítáme.
Daher begrüßen wir diese Diskussion im Vorfeld des nächste Woche stattfindenden Gipfeltreffens EU-USA.
Jiné příklady vět
Tuto rozpravu musíme alespoň vést musíme využít této příležitosti.
Diese Debatte muss zumindest geführt werden, die Chance muss genutzt werden.
Jediné přijatelné vysvětlení pro tuto rozpravu je proto zřejmě to že je motivovaná politicky.
Die einzige, plausible Erklärung für diese Debatte scheinen daher politische Motive zu sein.
Členka komise. pane předsedající děkuji vám za tuto rozpravu.
Mitglied der Kommission.- Herr Präsident! Vielen Dank für diese Aussprache.
Chtěla bych poblahopřát panu simpsonovi ke zprávě parlamentu děkuji za tuto rozpravu.
Ich möchte Herrn Simpson für seinen Bericht und dem Parlament für diese Debatte danken.
Děkuji vám za tuto rozpravu.
Vielen Dank für diese Aussprache.
Děkuji vám za tuto rozpravu.
Vielen Dank für diese Diskussion.
Zaprvé jsme vděčni za příležitost tuto rozpravu vést.
Zunächst einmal sind wir froh über die Gelegenheit, diese Debatte zu führen.
Děkuji vám pane předsedající za příležitost reagovat na tuto rozpravu.
Herr Präsident, vielen Dank für die Gelegenheit, auf diese Aussprache zu antworten.
PL pane předsedající poslouchat tuto rozpravu je radost.
PL Herr Präsident! Es ist eine Freude, dieser Debatte zuzuhören.
Členka komise. paní předsedající velmi vám děkuji za tuto rozpravu.
Mitglied der Kommission.- Frau Präsidentin, vielen Dank für diese Aussprache.
HU pane předsedající dámy pánové děkuji vám za tuto rozpravu.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für diese Debatte.
Místopředseda komise. velmi vám děkuji za tuto rozpravu.
Vizepräsident der Kommission.- Frau Präsidentin, vielen Dank für diese Debatte.
Děkuji vám ještě jednou za tuto rozpravu.
Nochmals herzlichen Dank für diese Aussprache.
Pane předsedající vítám tuto rozpravu.
Herr Präsident, ich begrüße diese Aussprache.
Úřadující předsedkyně rady. pane předsedající děkuji vám za tuto rozpravu.
Amtierende Präsidentin des Rates.- Herr Präsident, vielen Dank für diese Debatte.
Skupina ECR vítá tuto rozpravu.
Die EKR-Fraktion begrüßt diese Aussprache.
Rád bych vám ještě jednou poděkoval za tuto rozpravu.
Ich danke Ihnen noch einmal für diese Debatte.
Nyní musíme stanovit název pro tuto rozpravu.
Wir müssen nun einen Titel für diese Aussprache festlegen.
Místopředsedkyně komise. pane předsedající děkuji za tuto rozpravu diskusi.
Vizepräsidentin der Kommission.- Herr Präsident! Ich danke Ihnen für diese Debatte und diese Diskussion.
Tuto rozpravu tedy velice vítám.
Daher begrüße ich diese Aussprache sehr.
Jsem za tuto rozpravu vděčný.
Ich bin für diese Debatte dankbar.
FI pane předsedající pane komisaři děkuji panu parishovi za tuto rozpravu.
FI Herr Präsident, Herr Kommissar! Mein Dank gilt Herrn Parish für diese Debatte.
Děkuji vám za tuto rozpravu.
Ich danke Ihnen für diese Aussprache.
Ještě jednou bych vám chtěl za tuto rozpravu poděkovat.
Ich möchte Ihnen erneut für diese Aussprache danken.

Výsledek: 252, Čas: 0.0932

Viz také


vést tuto rozpravu
diese diskussion zu führen entsprechend diskutieren debatte
děkuji vám za tuto rozpravu
vielen dank für diese aussprache ich danke ihnen für diese aussprache vielen dank für diese debatte vielen dank für diese diskussion ich danke für die debatte
dnešní rozpravu
die heutige aussprache heutige debatte debatte heute
důležitou rozpravu
wichtige aussprache wichtige debatte größere aussprache wichtige diskussion
společnou rozpravu
gemeinsame debatte gemeinsame aussprache debatte mit

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc