TVOJE PŘÍTELKYNĚ DO NĚMČINY

Překlad Tvoje Přítelkyně do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 262, Čas: 0.0784

Příklady použití Tvoje Přítelkyně ve větě a jejich překlady

Co kdybych byla tvoje přítelkyně.
Was wenn ich deine Freundin gewesen wäre?
Tvoje přítelkyně jana nemohla přijít k telefonu.
Deine Freundin Jana kann nicht zum Telefon kommen.
Jiné příklady vět
Co tvoje přítelkyně.
Mit deiner Freundin zusammen?
Kam se poděla tvoje přítelkyně.
Wo ist deine Freundin hin?
Navíc co tvoje přítelkyně.
Außerdem, was ist mit deiner freundin?
Co tvoje přítelkyně.
Was ist mit deiner freundin?
Chceš říct tvoje přítelkyně kalinda.
Du meinst deine Freundin Kalinda?
Jak se má tvoje přítelkyně.
Wie geht's deiner freundin?
Stavila se tu tvoje přítelkyně.
Deine Freundin ist vorbeigekommen.
Tvoje přítelkyně je v pohodě když jí nevadí že jsem tady.
Ich find's echt cool von deiner Freundin, dass du mich einladen durftest.
Ale tvoje přítelkyně talia umře.
Aber deine Freundin Talia wird sterben.
Nejsem tvoje přítelkyně ani neteř ryane.
Ich bin nicht deine Freundin oder deine Nichte, Ryan.
Proč by tvoje přítelkyně vůbec jordan poslouchala.
Warum sollte deine Freundin überhaupt auf Jordan hören,
Není tvoje přítelkyně.
Sie ist nicht deine Freundin.
Myslím že je to tvoje přítelkyně.
Ich denke, dass ist deine Freundin.
Vždyť je to tvoje přítelkyně.
Ich mein, sie ist deine Freundin.
Já nechtít být tvoje přítelkyně.
Ich will nicht deine Freundin sein.
Jak jsem říkala jsem tvoje přítelkyně.
Wie ich sagte, ich bin deine Freundin.
Jsem tvoje přítelkyně.
Ich bin deine Freundin.
Já nevím stefane. je to tvoje přítelkyně.
Ich weiß nicht, Stefan, sie ist deine Freundin.
Nevěděl jsem že tvoje přítelkyně je fanynka pistons.
Ich wusste nicht, dass deine Freundin ein Pistons-Fan ist.
Jsem tu jako tvoje přítelkyně.
Ich bin als deine Freundin hier.
Tak jdi beze mě nejsem tvoje přítelkyně.
Dann geh ohne mich, ich bin nicht deine Freundin.
Myslel jsem že to není tvoje přítelkyně.
Ich dachte sie wäre nicht deine Freundin.
Zoey řekla jsi že byla tvoje přítelkyně.
Zoey, du sagtest, sie war deine Freundin.
Tvoje přítelkyně vypadá zatraceně zdravě.
Deine Freundin sieht sehr gesund aus.
Tvoje přítelkyně tě naočkovala proti nám.
Deine Freundin hat dich gegen uns aufgehetzt.
Tvoje přítelkyně měla být opatrnější.
Deine Freundin hätte vorsichtiger sein müssen.
Tvoje přítelkyně by se nevymočila na stůl.
Dass deine Freundin nicht auf meinem Tisch pinkeln würde.
Tvoje přítelkyně je vážně roztomilá.
Deine Freundin ist wirklich süß.

Výsledek: 262, Čas: 0.0784

Slovo od slova překladem


S Synonyma "tvoje přítelkyně"


"Tvoje přítelkyně" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc