TY HOLKY DO NĚMČINY

Překlad Ty Holky do Němčiny

Výsledek: 271, Čas: 0.0859

Příklady použití Ty Holky ve větě a jejich překlady

Ty holky done.
Co tady dělají ty holky.
Was machen diese Mädchen hier?
Vidíš tam ty holky.
Siehst du diese mädels?
Ty holky ničí svatostánek po mrtvém!
Diese Mädels zerstören den Schrein eines toten Mannes!
Jiné příklady vět
Zachránils ty holky.
Du hast diese Mädchen gerettet.
Jestli jsou ty holky tak blbý aby mu na to skočily.
Wenn diese Mädchen dumm genug sind, auf seinen Mist reinzufallen.
Jen říkám že ty holky musíme naučit se chovat.
Ich sage nur, diese Mädels müssen Manieren lernen.
Ty holky jí sežerou zaživa.
Diese Mädels werden sie lebend verspeisen.
Ty holky ani nebyly čarodějnice.
Diese Mädchen waren nicht mal Hexen.
Ty holky na to čekají.
Diese Mädels haben's nötig.
Ty holky dělaly všechno.
Diese Mädchen haben alles gemacht.
Ty holky mě nenávidí.
Diese Mädchen hassen mich.
Ty holky tě zašlapou do země.
Diese Mädels werden dich zerreißen.
Ty holky jsou jsou zlé.
Diese Mädchen sind... Sie sind böse.
Johne ty holky mě vzrušují.
John, diese Mädels könnten mich schwach machen.
Pokusila se ty holky zabít.
Sie versuchte diese Mädchen zu töten.
Co jsou ty holky zač.
Wer sind diese mädels?
Ty holky jsou mrtvý chrisi.
Diese Mädchen sind tot, Chris.
Nemáte šanci aby tu ty holky byly s váma.
Diese Mädels sind nie und nimmer mit euch hier.
Podívej ty holky... cítila jsem se kvůli nim špatně.
Diese Mädels ließen mich schlecht fühlen.
ty holky skoro neznám.
Ich kenne diese Mädchen kaum.
Uvědom si že ty holky jsou tak o polovinu mladší.
Pass auf, Stifler. Diese Mädels sind halb so alt wie du.
Ty holky který pozvu.
Diese Mädchen, die ich einlade?
To přesně ty holky potřebují lekci.
Genau das brauchen diese Mädchen, eine Lektion.
Ty holky jsou stejně starý jako já když jsi mě proměnil.
Diese Mädels sind im gleichen Alter wie ich, als du mich verwandelt hast.
Ty holky za tebou tě neslyší.
Diese Mädels hören dich nicht!
Řekla jsi leekiemu že znám ty holky.
Du hast Leekie erzählt, dass ich diese Mädchen kenne!
Lidi si myslí že jsem tátovi pomáhala ty holky zabít.
Die Leute denken, dass ich meinem Vater geholfen habe, diese Mädchen zu töten.
No takE. pojď ty holky jsou sexy.
Komm, E. Lass uns gehen, diese Mädels sind heiß.
My jsme to co ty holky chtěj.
Wir sind, was diese Mädchen wollen.

Výsledek: 271, Čas: 0.0859

Viz také


ostatní holky
anderen mädchen die anderen mädels
holky jako
mädchen wie mädels wie frau wie
malé holky
kleine mädchen

Slovo od slova překladem


"Ty holky" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc