TY JSI HO DO NĚMČINY

Překlad Ty Jsi Ho do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 270, Čas: 0.0905

Příklady použití Ty Jsi Ho ve větě a jejich překlady

Ne ty jsi ho zabil.
Nein, du hast ihn getötet.
Ty jsi ho urazil.
Du hast ihn beleidigt.
Jiné příklady vět
Ty jsi ho potřebovala.
Du hast ihn gebraucht.
Waltere ty jsi ho z pokusů vyřadil že.
Du hast ihn aus den Versuchen geworfen, stimmt's Walter?
Ty jsi ho vyslobodil!
Du hast ihn befreit.
Ty jsi ho vykuchala.
Du hast ihn abgeschlachtet.
Ty jsi ho neposlal.
Du hast ihn nicht geschickt?
Ne ty jsi ho zabil.
Nein, du hast ihn ermordet.
Ty jsi ho cítil viď.
Du hast ihn gespürt, nicht wahr?
Ty jsi ho.
Du hast ihn...?
Ty jsi ho vyvolala.
Du hast ihn aufgerufen.
Ty jsi ho viděl.
Du hast ihn gesehen?
Ty jsi ho jen zastřelil.
Du hast ihn einfach nur abgeknallt.
Ty jsi ho taky neviděla že.
Du hast ihn auch nicht gesehen, oder?
Ty jsi ho zachránil teď se na nás podívej.
Du hast ihn gerettet, und jetzt sieh uns an.
Ty jsi ho políbila.
Du hast ihn geküsst.
Ty jsi ho pustila dovnitř!
Du hast ihn hereingelassen?
Ty jsi ho unesla.
Du hast ihn entführt?
Ty jsi ho neviděl finne.
Du hast ihn nicht gesehen, Finn.
Enzo je mrtvý ty jsi ho zabil.
Enzo ist tot. Du hast ihn getötet.
Ty jsi ho uhodil první.
Du hast ihn zuerst geschlagen.
Ty jsi ho ukradl.
Du hast ihn gestohlen?
Ty jsi ho nechal.
Du hast ihn reingelassen.
Ty jsi ho praštil.
Du hast ihn geschlagen?
Ty jsi ho vychoval.
Du hast ihn großgezogen.
Ty jsi ho trénoval.
Du hast ihn trainiert.
Ty jsi ho tam viděl.
Du hast ihn da draußen gesehen?
Ty jsi ho slyšela.
Du hast ihn gehört.
Ty jsi ho pozval.
Du hast ihn eingeladen?
Ale ty jsi ho zabil.
Aber du hast ihn umgebracht.

Výsledek: 270, Čas: 0.0905

Slovo od slova překladem


"Ty jsi ho" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc