TY JSI MŮJ DO NĚMČINY

Překlad Ty Jsi Můj do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 267, Čas: 0.1459

Příklady použití Ty Jsi Můj ve větě a jejich překlady

Ty jsi můj skutečný život.
Du bist mein richtiges Leben.
Ty jsi můj svěděk.
Du bist mein Trauzeuge.
Ty jsi můj.
Ne ty jsi můj!
Nein, du gehörst mir.
Jiné příklady vět
Ty jsi nejkrásnější ty jsi můj poklad.
Du bist das Schönste. Du bist mein Schatz. Mein Schatz.
Ty jsi můj nejlepší vynález.
Du bist meine beste Erfindung.
Ty jsi můj život.
Du bist mein Leben.
Ty jsi můj přítel.
Du warst mein Freund!
Ty jsi můj svět.
Du bist meine Welt.
Ty jsi můj fešák.
Du bist mein hübscher Mann.
Ty jsi můj život holly. ale já jsem jen kapitola v tvém.
Du warst mein Leben, aber ich bin nur ein Kapitel in deinem.
Ty jsi můj mrzáček z kentucky.
Du bist meine einäugige Braut aus Kentucky.
Ty jsi můj anděl.
Du warst mein Engel.
Ty jsi můj život.
Du bist meine Frau.
Ty jsi můj šéf.
Du bist mein Boss.
Ty jsi můj nový sen.
Du warst mein neuer Traum.
Ty jsi můj skutečný otec.
Du bist mein richtiger Vater.
Ty jsi můj přítel.
Du bist meine Freundin.
Ty jsi můj oblíbenej syn rayi.
Du warst mein Liebling, Ray.
Ty jsi můj vzkaz.
Du bist meine Botschaft.
Ty jsi můj jediný sen.
Du bist mein einziger Traum.
Poslechni mono ty jsi můj trumf.
Pass auf, Mona. Du bist meine Trumpfkarte.
Ty jsi můj otec.
Du bist mein Dad.
Ale ty jsi můj odraz.
Aber du bist meine Reflexion.
Ty jsi můj spolubydlící!
Du bist mein Mitbewohner!
Ty jsi můj nejlepší kamarád.
Du bist mein bester Freund.
Ty jsi můj táta.
Du bist mein Papa.
Ty jsi můj prezident.
Du bist mein Präsident.
Ty jsi můj otec.
Du bist mein Vater.
Ty jsi můj omyl.
Du bist mein Fehler.

Výsledek: 267, Čas: 0.1459

Slovo od slova překladem


S Synonyma "ty jsi můj"


jseš můj

"Ty jsi můj" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc