TY ZNÁŠ DO NĚMČINY

Překlad Ty Znáš do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 274, Čas: 0.0593

Příklady použití Ty Znáš ve větě a jejich překlady

Tink ty znáš cestu.
Glöckchen, du kennst den Weg.
Ty znáš mé jméno.
Du kennst meinen Namen?
Já zas myslel že ty znáš válku tati.
Und ich dachte, du weißt, was im Krieg passiert, Dad.
Ty znáš cestu do mordoru. ano.
Du weißt den Weg nach Mordor?
Jiné příklady vět
Ty znáš jeho číslo.
Du kennst seine Nummer?
Ty znáš cestu ven.
Du weißt einen Weg raus?
Počkat ty znáš humus.
Warte, du kennst Hummus?
Ty znáš roboty!
Du kennst Roboter!
Ty znáš kombinaci.
Du kennst die Kombination?
Takže ty znáš stefana damona.
Also, du kennst Stefan und Damon.
Ty znáš eriksenovy.
Du kennst Die Eriksens?
Ty znáš tohohle sráče.
Du kennst dieses Stück Scheiße?
Ty znáš klíčnici.
Du kennst den Keymaster?
Ty znáš studentstvo líp než já.
Du kennst die Schülerschaft besser als ich.
Ty znáš v new orleans bankéře.
Du kennst einen Banker in New Orleans?
Ty znáš enza.
Du kennst Enzo?
Ty znáš seldoma.
Du kennst Seldom?- Ja,
Ty znáš svého přítele.
Du kennst deinen Kameraden.
Ty znáš tohohle vlezdoprdelku!
Du kennst den Kerl?
Ty znáš pravdu.
Du kennst die Wahrheit.
Ty znáš kristoffa.
Du kennst Kristoff?
Ty znáš paní byronovou.
Du kennst Frau Byron?
Ty znáš rogera hobbse osobně.
Du kennst Roger Hobbs persönlich?
Ty znáš mého tátu.
Du kennst meinen Dad?
Ty znáš přemožitelku.
Du kennst die Jägerin?
Ty znáš pravidla zisku.
Du kennst die Erwerbsregeln?
Ty znáš doktora viď.
Du kennst einen Arzt, oder?
Ty znáš kickera!
Du kennst den Kicker?
Ty znáš mattea. jistě.
Du kennst doch Matteo.
Ty znáš jen jeho sebaceanskou stránku.
Du kennst nur seine sebaceanische Seite.

Výsledek: 274, Čas: 0.0593

Viz také


Slovo od slova překladem


ty
- du sie diese es die
znáš
- kennst

S Synonyma "ty znáš"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc