UŽÍT DO NĚMČINY

Překlad Užít do Němčiny

Výsledek: 260, Čas: 0.0989

Příklady použití Užít ve větě a jejich překlady

Haben ( jsme , mají , )
Takže nevidím důvod proč bychom si mezitím nemohli užít trochu srandy.
Ich wüsste nicht, warum wir nicht währenddessen ein wenig Spaß haben können.
Jen si chci dát koupel užít si chvilku samoty.
Ich möchte nur in einem heißen Bad einweichen und etwas Zeit für"mich" haben.
Einnehmen ( užívat , zaujmout , užívajících )
Myslím že by jste to měl užít hned aby to bylo účinné.
Sie sollten es am besten gleich einnehmen.
Pokud pacient zapomene lék užít neměl by užít dávku dodatečně.
Wenn eine Einnahme ausgelassen wurde, darf der Patient keine zusätzliche Dosis einnehmen.
Genießen ( užít , užijte si , si užívat )
Měli bychom si ji užít dokud můžeme.
Wir sollten sie genießen, solange wir können.
Musíte si to užít dokud můžete.
Sie sollten es genießen, solange Sie können.
Amüsieren ( baví , užívat , užít )
Chceme se zlískat něco si užít.
Wir wollen uns besaufen. Und wir wollen uns amüsieren.
Myslíš že bychom si prvně mohli užít trochu legrace.
Wir könnte uns vorher noch etwas amüsieren.
Spaß ( zábava , legrace , sranda )
Musíte si trochu užít.
Ein bisschen Spaß muss sein.
Když se dostanete dopředu může si to odrostlý dítě trochu užít.
Ich dachte, du gönnst diesem betagten Jungen ein wenig Spaß.
Jiné příklady vět
Myslela jsem že si tu skotskou chcete užít.
Ich dachte, du willst diesen Scotch genießen.
Chci si prostě užít večer.
Ich will einfach nur'nen netten Abend haben.
Chci si to užít.
Ich will das genießen.
Co jen si chci užít trochu zábavy.
Ich will nur etwas Spa haben.
Teď si může užít svou trofej.
Und jetzt kann er seinen Preis genießen.
Ale kruci proč by si měli užít jenom oni.
Aber verdammt, warum sollten die den ganzen Spaß haben?
Pacienti by měli být poučeni že nesmějí užít druhou dávku během jedné noci.
Die Patienten sollten darauf hingewiesen werden, in derselben Nacht keine zweite Dosis einzunehmen.
Nikdy si spolu nemůžu užít dny tak jako dneska.
Wir könnten nie solche Tage zusammen haben wie heute.
Chtěla jsem si s tebou ten čas užít dokud to šlo.
Ich wollte die Zeit mit dir genießen, solange es ging.
Ale ona si říká on si chtěl jen užít s těma co měl přede mnou.
Sie denkt:"Er will nur Spaß bei denen vor mir.
Chci si užít!
Ich will mich amüsieren!
Pacienti mají být řádně poučeni že nesmějí užít dvě dávky během jedné noci.
Die Patienten sollten darauf hingewiesen werden, in derselben Nacht keine zweite Dosis einzunehmen.
Mohli jsme si to užít víc.
Wir können mehr davon haben.
Nejdřív si chci trochu užít to napětí.
Ich will die Spannung erst ein bisschen genießen.
Máte si užít hezký večer.
Sie sollen sich gut amüsieren.
Kivexa ziagen užít.
Kivexa, Ziagen einzunehmen.
Chci si tu za dolar jen trochu užít.
Du bist das nicht. Ich will nur ein bisschen Spaß für mein Geld.
Já si to chci vážně užít.
Ich will das wirklich genießen.
Když je svět u konce každý by si měl užít.
Wenn die Welt untergeht, sollte jeder seinen Spaß haben.
Mohli bychom si užít.
Wir könnten uns amüsieren.

Výsledek: 260, Čas: 0.0989

Viz také


"Užít" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc