UŽ JÍT DO NĚMČINY

Překlad Už Jít do Němčiny

Výsledek: 267, Čas: 0.4286

jetzt gehen (82) jetzt los (12) jetzt auflegen (5) nun gehen (5) schon gehen (4)

Příklady použití Už Jít ve větě a jejich překlady

Můžu už jít pane stricklande.
Kann ich jetzt gehen, Mr. Strickland?
Mohu už jít kapitáne tille.
Kann ich jetzt gehen, Captain Till?
Jetzt los
Kurva jo! ale musím už jít meškám do školy.
Aber ich muss jetzt los zur Schule.
Musím už jít do školy.
Ich muss jetzt los, in die Schule.
Jetzt auflegen
Musím už jít. dobře dobře.
Ich muss jetzt auflegen, okay?
Musím už jít.
Ich muss jetzt auflegen.
Nun gehen
Mohu už jít?
Darf ich nun gehen?
Můžu už jít ticho.
Kann ich nun gehen?
Schon gehen
Neměly bychom už jít.
Müssen wir schon gehen?
Musíš už jít.
Musst du schon gehen?
Jiné příklady vět
Můžeme už jít.
Können wir jetzt gehen,
Dotty měla bys už jít jestli budeš provádět ten experiment.
Dotty, du musst jetzt los, wenn du das Experiment durchführen willst.
Musíte už jítcha'dlchi.
Sie müssen jetzt gehen,
Hele tati musím už jít.
Dad, ich muss jetzt auflegen.
Musím už jít mám dnes službu v kuchyni.
Ich muss jetzt los. Ich habe heute Abend Kochdienst.
Mužeme už jít že.
Wir können jetzt gehen, richtig?
Můžu už jít doktorko.
Kann ich jetzt gehen, Doc?
Můžeme už jít?
Können wir jetzt los?
Můžeme už jít sire harolde lady deanová.
Könnten wir nun gehen, Sir Harold?
Musím už jít.
Ich muss jetzt auflegen.
Mami musíme už jít?
Mama, müssen wir wirklich schon gehen?
Musím už jít lordi.
Ich muss nun gehen, Amtsgeschäfte.
Můžeme už jít.
Können wir jetzt los?
Musím už jít.
Ich muss jetzt gehen.
Musím už jít promiňte.
Ich muss jetzt auflegen.
Pardon mohu už jít?
Entschuldigen Sie, kann ich schon gehen?
Můžeme už jít.
Können wir nun gehen.
Ale jestliže chceš najít gredenka měli bychom už jít.
Aber wenn Sie Gredenko finden wollen, sollten wir jetzt gehen.
Můžeme už jít.
Können wir jetzt los?
Musíme už jít.
Wir müssen jetzt gehen.

Výsledek: 267, Čas: 0.4286

"Už jít" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc