UŽ NIC DO NĚMČINY

Překlad Už Nic do Němčiny

Výsledek: 269, Čas: 0.111

nichts mehr (158) keine (5) ich nichts (3) kein (4)

Příklady použití Už Nic ve větě a jejich překlady

Nichts mehr
Už nic o bohu války.
Nichts mehr über den Kriegsgott?
Nechci s tím mít už nic společné.
Ich möchte nichts mehr damit zu tun haben.
Ich nichts
Bez právníka už nic neřeknu.
Ohne anwalt sage ich nichts.
Už jsem ti řekl že už nic takového znovu neudělám.
Und ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich nichts dergleichen noch mal tun werde.
Kein
Sakra do rána už nic nejede.
Scheiße, kein Zug vor morgen früh.
Už nic víc neříkej.
Kein Wort mehr.
Jiné příklady vět
Už nic víc.
Keine weiteren Bemerkungen.
Už nic neříkejte.
Sagt nichts mehr.
Proč vždyť k němu už nic necítíš ne.
Wieso, du hast doch keine Gefühle für ihn, oder?
už nic neslyším. měli bysme se vrátit.
Ich höre nichts mehr, wir sollten zurück.
Je to konec že už nic víc.
Finito, keine weiteren Gefallen!
Už nic neříkej mami.
Sag nichts mehr, Mutter.
Ale když jsem to zjistila nedalo se už nic dělat.
Aber dann... Dann konnte ich nichts tun.
Už nic nepotřebujete.
Sie brauchen keine Hilfe?
už nic nepřipadá divný.
Ich finde nichts mehr peinlich.
Už nic neříkej.
Sag kein Wort mehr.
Věřte mi pellitovo jméno už nic neznamená.
Dieser Name hat überhaupt keine Bedeutung mehr.
Mickey už nic neříkejte.
Mickey, sag kein Wort mehr.
Nemáme už nic společného.
Wir haben nichts mehr gemeinsam.
Už nic necítím. je to normální.
Ich riech nichts mehr, ist das normal?
Už nic neříkej...!
Sag nichts mehr.
Nemůžeš už nic dělat.
Du kannst nichts mehr tun.
Teď už nic nestojí mezi námi slunečnou hawa.
Nun steht nichts mehr zwischen uns und dem sonnigen Hawa.
Jestli už nic nepotřebujete půjdeme na večeři.
Wenn Sie nichts mehr brauchen, gehen wir zum Essen.
Mezi námi už nic není.
Zwischen uns ist nichts mehr.
Ona už nic nepotřebuje.
Sie braucht nichts mehr.
Tady už nic nezmůžeme.
Da können wir nichts mehr tun.
Prosím tě už nic neříkej.
Bitte... Sag nichts mehr,
už nic nechci.
Ich will nichts mehr.
Po dnešním týdnu mě už nic nepřekvapí.
Nach dieser Woche überrascht mich nichts mehr.

Výsledek: 269, Čas: 0.111

Viz také


už nic nezbylo
bleibt nichts mehr es ist nichts mehr da ich habe keine mehr ist nichts übrig außer seiner mal. nichts übrig geblieben
už nic neřeknu
ich sage nichts mehr ich sage nicht mehr ich sag nichts
nechci nic
ich will nichts ich möchte nichts will mist nicht mehr ich will kein wort mehr
nic co bych nevěděl
nichts , was ich nicht schon weiß ist nichts , was nicht schon weiß nichts , was ich nicht bereits wusste

"Už nic" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc