UCHOVÁVAT DO NĚMČINY

Překlad Uchovávat do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 256, Čas: 0.0802

Příklady použití Uchovávat ve větě a jejich překlady

Uchovávat injekční lahvičku v krabičce aby byl přípravek chráněn před světlem.
Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.
Jak mám uchovávat přípravek kaletra jak dlouho.
Wie soll ich Kaletra aufbewahren und wie lange?
Potřebujete uchovávat jenom věci které budou mít skutečný vliv na pohyb.
Man muss nur Dinge speichern, die wirklich die Bewegung beeinflussen.
Můžou o nás doopravdy uchovávat všechny tyto informace.
Können die wirklich all diese Informationen über uns speichern?
Jiné příklady vět
Je důležité uchovávat norvir v lahvičce ve které jste ho obdržel.
Es ist wichtig, Norvir Lösung zum Einnehmen in der Originalflasche aufzubewahren.
Je důležité uchovávat norvir v lahvičce ve které jste ho obdržel.
Es ist wichtig, Norvir in der Originalflasche aufzubewahren.
Uchovávat související dokumenty nejméně po dobu jednoho roku;
Und sachdienliche Unterlagen mindestens ein Jahr lang aufzubewahren.
Možné nežádoucí účinky jak přípravek YTRACIS uchovávat.
Wie ist YTRACIS aufzubewahren 6.
Doporučujeme rapinyl uchovávat v uzamčeném prostoru.
Rapinyl sollte unter Verschluss aufbewahrt werden.
Jsem lékař. jsem plně oprávněn uchovávat v domě farmaceutika.
Ich bin Arzt und dazu berechtigt, Arzneimittel im Haus aufzubewahren.
Uchovávat v původním obalu aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.
Původní osvědčení musí daný celní úřad uchovávat po dobu nejméně tří let.
Das ursprüngliche Zeugnis wird von der betreffenden Zollstelle mindestens drei Jahre lang aufbewahrt.
Jak přípravek QUADRAMET uchovávat.
Wie ist QUADRAMET aufzubewahren 6.
Uchovávat v chladničce °C °C.
Im Kühlschrank aufbewahren 2 °C bis 8 °C.
Váš lékař lékárník nebo zdravotní sestra vědí jak správně uchovávat přípravek aclasta.
Ihr Arzt, Apotheker oder das Pflegepersonal wissen, wie Aclasta ordnungsgemäß aufbewahrt werden muss.
Jak abraxane uchovávat.
Wie ist Abraxane aufzubewahren 6.
Váš lékař nebo sestra vám poradí jak pero uchovávat.
Ihr Arzt oder Ihre Krankenschwester werden Ihnen erläutern, wie der Pen aufbewahrt werden muss.
Uchovávat mimo dosahu dětí.
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Systém IONSYS bude uchovávat nemocniční personál.
IONSYS wird vom Krankenhauspersonal aufbewahrt.
Používaná pera se nesmí uchovávat v chladničce.
In Gebrauch befindliche Pens nicht im Kühlschrank aufbewahren.
Používané zásobní vložky v peru se nesmí uchovávat v chladničce.
In Gebrauch(im Pen) befindliche Patronen nicht im Kühlschrank aufbewahren.
Po prvním otevření lékovky lze rozpouštědlo uchovávat 28 dnů.
Nach Anbruch kann das Lösungsmittel 28 Tage aufbewahrt werden.
Jo taky mám místo kde můžu uchovávat své klobouky.
Und ich kann meine Hüte hier aufbewahren.
Lahvičku je možno uchovávat uzavřenou ohebným uzávěrem který je připojen k adaptéru.
Die Flasche kann mit dem am Adapter befestigten Deckel verschlossen und so aufbewahrt werden.
Uchovávat mimo dosah dětí.
Außer Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.
Částečně použité tablety je možné uchovávat v originálním blistru.
Tablettenbruchstücke sollten in der Original-Blisterpackung aufbewahrt werden.
Uchovávat v původním obalu.
Im Originalbehältnis aufbewahren.
Označený roztok je možné uchovávat při obyčejné teplotě.
LeukoScan[99mTc] kann nach der Zubereitung bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.
Zaznamenejte si kdy jstezačal/ přípravek uchovávat mimo chladničku.
Machen Sie sich eine Notiz, ab wann Sie das Arzneimittel außerhalb des Kühlschranks aufbewahren.
Přípravek macugen je nutno uchovávat v chladničce.
Macugen sollte im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Výsledek: 256, Čas: 0.0802

S Synonyma "uchovávat"


"Uchovávat" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc