UDÁLOSTEM DO NĚMČINY

Překlad Událostem do Němčiny

Výsledek: 261, Čas: 0.1282

Příklady použití Událostem ve větě a jejich překlady

Ereignisse ( události , příhody , dění )
Vzhledem k nedávným událostem si nemyslím že na to máte.
Und angesichts der kürzlichen Ereignisse, denke ich nicht, dass Sie dazu bereit sind.
Vzhledem k nedávným událostem žijeme v době nejistoty otázek je více než odpovědí.
Aufgrund der jüngsten Ereignisse leben wir in Ungewissheit, die mehr Fragen aufwirft als Antworten bereithält.
Pozbyto důležitosti díky nedávným událostem.
Unwichtig geworden wegen kürzlicher geschehnisse!
Vzhledem k událostem v jejich nedávné minulosti mělo německo nejmírnější imigrační podmínky v evropě.
Aufgrund von Geschehnissen der jüngsten Vergangenheit hatte Deutschland die laschesten Einreisebestimmungen in Europa.
Den ereignissen
Plukovníku devoe věnujme se událostem z 18. května.
Colonel, zu den Ereignissen des 18. Mai.
Kořeny současného stavu sahají až k událostem 90. let.
Die Wurzeln der gegenwärtigen Situation liegen in den Ereignissen der 1990er-Jahre.
Entwicklung
Včera došlo v souvislosti s řeckem k novým událostem.
Gestern gab es eine neue Entwicklung in Bezug auf Griechenland.
Na konci minulého roku došlo v přístupovém procesu chorvatska ke dvěma zásadním událostem.
Ende letzten Jahres gab es zwei wichtige Entwicklungen in Kroatiens Beitrittsprozess.
Jiné příklady vět
Na druhé straně však došlo k událostem které nás znepokojují.
Es gibt jedoch auch Vorfälle, die uns Grund zur Sorge bieten.
Říkají těmto událostem vzorec.
Sie nennen diese Ereignisse"das muster.
Vzhledem k nedávným událostem je SHIELD v pohotovosti.
Durch die kürzlichen Ereignisse ist S.H.I.E.L.D. alarmiert.
Kvůli těmto událostem v minulosti je bai neskutečně pověrčivý.
Wegen diesen Vorfälle in seiner Vergangenheit ist Bai super Abergläubisch.
Vzhledem k nedávným událostem by s tebou pár lidí zřejmě nesouhlasilo.
Nach den jüngsten Vorkommnissen gibt es einige, die dir da widersprechen.
Kvůli tragickým událostem na havaji nebude dnes vysílána epizoda s tarbušákem.
Wegen der tragischen Ereignisse in Hawaii Wird die"Lemmiwinks" episode nicht gezeigt.
Kvůli hrozným událostem které dá do pohybu.
Wegen der schrecklichen Ereignisse, die er in Gang setzen wird.
Doufám že bude možné předejít takovým událostem které pan poslanec zmínil.
Ich hoffe, dass Zwischenfälle wie sie der Herr Abgeordnete beschrieben hat, vermieden werden können.
To kvůli nervům vzhledem k nedávným událostem.
Es sind meine Nerven, in Anbetracht neuer Ereignisse.
To je moje nový slovo pro hovno vzhledem k dnešním událostem.
Das ist mein neues Wort für Scheißhaufen, wegen den heutigen Ereignissen.
Od našeho posledního setkání došlo k důležitým politickým událostem.
Seit unserem letzten Treffen haben außerdem wichtige politische Ereignisse stattgefunden.
Dny pracovního klidu se většinou vážou k církevním svátkům či k významným historickým událostem.
Arbeitsfreie Tage sind meistens kirchliche Feiertage, oder stehen mit bedeutenden historischen Ereignissen in Zusammenhang.
Zda přehrávat nebo nepřehrávat zvuky k událostem.
Legt fest, ob bei bestimmten Ereignissen Klänge abgespielt werden.
Zda přehrávat zvuky k událostem.
Legt fest, ob bei Ereignissen Klänge abgespielt werden.
Přesouváš se k současným událostem.
Du träumst bereits von aktuellen Ereignissen.
Při pouhých třech pozorováních je však těžké takovým událostem porozumět.
Aber auf Grundlage von nur drei Beobachtungen ist es schwierig, die Ereignisse auch zu verstehen.
To kvůli mnohým tragickým událostem.
Schuld ist ein tragischer Vorfall.
Incident se odehrál během protestu proti událostem v guatemale.
Der Vorfall ereignete sich während eines Protestes bezüglich des Vorfalls in Guatemala.
Pane pannello nemyslím si že bychom byli zcela vydáni na milost událostem.
Herr Pannella, ich glaube nicht, dass wir nur von den Ereignissen abhängig sind.
Určitě to chápete vzhledem k událostem minulé noci.
Ich bin sicher, Sie verstehen, nach den Ereignissen letzte Nacht.
K takovým událostem by v budoucnu už nemělo docházet.
Solche Fälle sollte es zukünftig nicht mehr geben.
Myslím že všichni jsme měli nervy kvůli těm událostem v londýně.
Wir waren wegen der Ereignisse in London alle ziemlich durch den Wind.

Výsledek: 261, Čas: 0.1282

Viz také


novým událostem
eine neue entwicklung neuen ereignissen
k těmto událostem
zu diesen ereignissen diese vorfälle diese entwicklungen
vzhledem k nedávným událostem
angesichts der jüngsten ereignisse die kürzlichen ereignisse bedenkt durch die kürzlichen ereignisse in anbetracht neuer ereignisse lichte der jüngsten ereignisse

"Událostem" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc