UKONČENA DO NĚMČINY

Překlad Ukončena do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 264, Čas: 0.0798

Příklady použití Ukončena ve větě a jejich překlady

Beendet ( ukončena , dokončil , skončila )
Akce je ukončena.
Der Einsatz ist beendet.
Hra ukončena.
Das Spiel ist beendet.
Abgeschlossen ( dokončena , uzavřen , ukončeno )
Jakmile bude léčba ozařováním ukončena přerušíte léčbu na týdny.
Sobald die Strahlentherapie abgeschlossen ist, werden Sie die Behandlung für 4 Wochen unterbrechen.
Evakuace cestujících posádky byla ukončena v souladu s plánem postupu při teroristickém útoku.
Die Evakuierung wurde gemäß dem Handbuch für Anti-Terror-Maßnahmen abgeschlossen.
Abgebrochen ( přerušeno , zrušeno , ukončena )
Mise byla ukončena.
Die Mission wurde abgebrochen.
Pokud se rozvinou vážné potíže s ledvinami či játry bude léčba ukončena.
Wenn ein schweres Nieren- oder Leberleiden auftritt, wird diese Behandlung abgebrochen.
Paměť ukončena tome.
Ende der Erinnerung, Tom.
Simulace ukončena.
Ende der Simulation.
Jiné příklady vět
Tím je doba vyhrazená pro otázky ukončena.
Damit ist die Fragestunde beendet.
Lnstalace ukončena.
Installation abgeschlossen.
Analýza vaší lodi je ukončena.
Die Analyse Ihres Schiffs ist beendet.
Uskutečníme spojení přijímač může být odpojen jakmile bude procedura ukončena.
Der Transceiver kann nach Beendigung der Prozedur entfernt werden.
Startovací sekvence ukončena.
Startsequenz beendet.
Fáze jedna ukončena.
Phase Eins abgeschlossen.
Naše mise je ukončena.
Unsere Mission ist abgeschlossen.
Tím je doba vyhrazená otázkám ukončena.
Damit ist die Fragestunde beendet.
V případě hepatické encefalopatie musí být léčba okamžitě ukončena.
Im Falle einer hepatischen Enzephalopathie sollte die Behandlung sofort abgesetzt werden.
V opačném případě bude vaše služba zde neprodleně ukončena.
Andernfalls ist lhre Dienstzeit hier umgehend beendet.
Kromě toho by měla být ukončena celní evidence dovozů podle článku uvedeného nařízení.
Außerdem sollte die zollamtliche Erfassung der Einfuhren gemäß Artikel 3 der genannten Verordnung eingestellt werden.
Implantace ukončena.
Implantation abgeschlossen.
V případě angioedému musí být léčba přípravkem TRITACE ukončena.
Bei Auftreten eines angioneurotischen Ödems ist die Behandlung mit TRITACE abzubrechen.
Paní angelilliová rozprava je ukončena.
Frau Angelilli, die Aussprache ist beendet.
Aktivace subjektu AR106 ukončena tečka.
Aktivierung von Subjekt AR106 abgeschlossen, Punkt.
Rozprava je ukončena článek 149.
Die Aussprache ist beendet Artikel 149.
V případě angioedému musí být léčba přípravkem TRITAZIDE ukončena.
Bei Auftreten eines angioneurotischen Ödems ist die Behandlung mit TRITAZIDE abzubrechen.
První fáze vaší léčby je ukončena.
Die erste Phase Ihrer Therapie ist abgeschlossen.
Separace ukončena.
Trennung abgeschlossen.
Jestliže se fotosenzibilní reakce objeví léčba musí být ukončena.
Bei Auftreten einer Lichtempfindlichkeit ist die Behandlung abzubrechen.
Rozprava je ukončena.
Die Aussprache ist beendet.
Proto čekám s uveřejněním dotyčných jmen dokud nebudou tato řízení ukončena.
Deshalb warte ich mit der Veröffentlichung der Namen, bis diese Verfahren abgeschlossen sind.

Výsledek: 264, Čas: 0.0798

Viz také


je ukončena
ist beendet ist geschlossen wird beendet wird geschlossen ist abgeschlossen
být ukončena
abgebrochen werden beendet werden abgeschlossen sein abgeschlossen werden

"Ukončena" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc