UNIFORMĚ DO NĚMČINY

Překlad Uniformě do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 271, Čas: 0.0914

Příklady použití Uniformě ve větě a jejich překlady

Uniform ( uniformu , uniformy , uniformou )
Nejdřív v uniformě pak v kongresu.
Zuerst in Uniform, dann im Kongress.
To není polda ale mezek v uniformě.
Das ist kein Polyp, sondern ein Maulesel in Uniform.
Einer uniform ( uniformu , uniformy , uniformou )
Vidím ho v uniformě.
Ich sehe ihn in einer Uniform.
Myslíš že chci zas skončit v uniformě.
Glaubst du, ich will wieder in einer Uniform enden?
Der uniform ( uniformu , uniformy , uniformou )
Myslel jsem si to kvůli té uniformě.
Ich dachte nur, wegen der Uniform.
Na uniformě je napsáno riemer.
Riemer" steht auf der Uniform.- Sie müssen ihn doch kennen!
Dem uniformierten ( uniformu , uniformy , uniformou )
Ferringtonová byla s účinností zbavena povinností v uniformě.
Ferrington wurde quasi aus dem uniformierten Dienst entlassen.
Ke dveřím jde polda v uniformě.
Einer von den Uniformierten kommt an die Tür.
Jiné příklady vět
Dvojité směny dokud neřeknu jinak všichni v uniformě budou na ulici.
Doppelschichten bis ich was anderes sage, und ich will jeden Uniformierten auf der Straße haben.
Vsadím se že v uniformě spí.
Ich wette, der schläft in Uniform.
Vojáci se musí ženit v uniformě takže se prostě zajdu přihlásit.
US Marines müssen in Uniformen heiraten, also werde ich mich verpflichten.
Plukovník mannová je v nevýhodě kvůli své uniformě.
Colonel Mann ist im Nachteil wegen ihrer Uniform.
Ne. já... vypadám dobře v uniformě.
Nein, Uniformen stehen mir halt gut.
Ale říkám tím co když šel po uniformě.
Aber ich sage, was ist, wenn er ihre Uniformen zum Ziel hatte?
Byl jsi v uniformě.
Du warst in Uniform.
Líbí se mi muži v uniformě.
Ich liebe Männer in Uniform.
V uniformě vypadá dobře.
Er sieht gut aus in Uniform.
Miluju chlapy v uniformě.
Ich liebe Männer in Uniform.
Je blíž jsou v uniformě.
Ist näher dran. Sie sind in Uniform.
Mám ráda chlapy v uniformě.
Ich liebe Männer in Uniform.
Neměla bys sem chodit v uniformě.
Du solltest hier nicht in Uniform aufkreuzen.
Muži v uniformě.
Männer in Uniform.
Měl tam na uniformě takovou sponu.
Da war dieser Pin auf seiner Uniform.
Ještě jsem byl v uniformě.
Ich war noch in Uniform.
Opět v uniformě.
Und wieder in Uniform.
Vždycky byl v uniformě.
Er war immer in Uniform.
Pano'keefe nám řekl že večeři servíroval černoch v uniformě.
Mr. O'Keefe sagte, ein Diener in Livree habe das Essen serviert, ein Farbiger.
Trochu méně frček na uniformě je to nejmenší.
Etwas weniger Blech an der Uniform wäre sicher zu verkraften.
Nikdy nepřestanou hrát když jsou v uniformě.
Solange sie in der Uniform sind, spielen Sie immer ihren Charakter.
Muž v uniformě je prase ne člověk. tak se s ním musí jednat.
Der Typ in der Uniform ist ein Schwein, das ist kein Mensch.

Výsledek: 271, Čas: 0.0914

Viz také


v uniformě
in uniform
muž v uniformě
ein mann in uniform typ in der uniform ein mann in livree
na mé uniformě
auf meiner uniform

S Synonyma "uniformě"


"Uniformě" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc