UPPER WEST SIDE DO NĚMČINY

Překlad Upper west side do Němčiny

Výsledek: 18, Čas: 0.0329

upper west side (11)

Příklady použití Upper west side ve větě a jejich překlady

Der upper west side

Vlastně bydlíme v upper west side.
Eigentlich leben wir in der Upper West Side,
Bydlí v upper west side se svým synem.
Er lebt in der Upper West Side mit seinem Sohn Sam.
Jiné příklady vět
Becky na celém upper west side nemají jediný kovbojský klobouk.
Becky, in der ganzen Upper West Side ist kein Cowboy-Hut zu finden.
Zmínil že ma byt na upper west side.
Er erwähnte ein Apartment in der Upper West Side.
Hádej koho onehdy viděl na upper west side.
Rate mal, wen er letztens auf der Upper West Side sah.
Dělala úžasné domy na upper west side.
Sie hat wunderbare Häuser an der Upper West Side eingerichtet.
Halbridgova kancelář je v centru města bydlí na upper west side.
Halbridges Büro ist in der Innenstadt und er lebt an der Upper West Side.
Na upper west side dva další ex milenci řešili b c.
Auf der Upper West Side waren zwei andere Ex-Partner mit A's, B's und C's beschäftigt.
Umřela jsem snad jsem v nebi nebo aspoň na upper west side.
Wir sind gestorben und im Himmel oder wenigstens an der Upper East Side.
The upper west side tě chrání před sebou samou protože tě v tom klobouku nikdo nechce vidět.
Die Upper West Side tut dir einen Gefallen, denn niemand will dich in so einem Hut sehen.
Dobře to není něco bohatý dítě z upper west side stačí zvládnout v pořádku.
Das ist nichts, was ein Reicher von der Upper West Side einfach"erledigen" kann.
Ještě jednou zmiň to jméno budeš vyhoštěna po zbytek svých dní budeš pracovat na odporném místě jako je upper west side.
Wenn du diesen Namen noch einmal erwähnst, sorge ich dafür, dass du für den Rest deiner Tage in der Hölle arbeitest. Auf der Upper West Side.
Mohli bychom například strhnout sanfranciské řadové domy nahradit je budovami po vzoru čtvrti upper west side v new yorku.
Wir könnten etwa die Reihenhäuser von San Francisco abreißen und sie durch Gebäude ersetzen, die eher denen der Upper West Side in New York ähneln.
Z upper west side tu máme nasazenou číslo tři. holka která si myslela že vlastním google. proti ní stojí nasazená číslo sedm.
Und kommend von der'upper west side', haben wir die Saat mit der Nummer 3,'Mädchen, das dachte, ich besitze Google', gegen die saat mit der nummer 7,'Mädchen, das dachte, ich wäre der tauchlehrer.
Víte existují druhy mravenců které žijí pouze na rozsahu deseti bloků na upper west side.
Von einer Ameisengattung wurde herausgefunden, dass sie nur in einem 10 Block Radius um die Upper West Side existiert.
Bydlela jsi na upper west side v domě s vrátným jezdila lyžovat do jackson hole.
Upper West Side... ein Wohnhaus mit Portier, zum Skifahren nach Jackson Hole.
Barney já jsem se vzdala svého krásného dvoupokojového bytu na upper west side který byl bez nájmu domácí mi ručně pral moje spodní prádlo.
Barney, ich habe meine wunderschöne Zweizimmerwohnung in der Upper West Side aufgegeben, die mietfrei war und wo der Vermieter meine Feinwäsche von Hand gewaschen hat.
Jo je to adaptace the great gatsby zasazená do upper west side v new yorku v dnešní době.
Es ist eine freie Interpretation von"Der große Gatsby", die in der heutigen Uper-West- Side von New York spielt.

Výsledek: 18, Čas: 0.0329

Viz také


west side
west side westside
na west side
auf der west side
west side story
west side story westside-story
z west side
von der west side ein westside
z upper east side
von der upper east side von upper-eastside

Slovo od slova překladem


upper
- upper
west
- west
side
- side sid kinder draus
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc