UPPSALE DO NĚMČINY

Překlad Uppsale do Němčiny

Výsledek: 11, Čas: 0.0263

Příklady použití Uppsale ve větě a jejich překlady

Uppsala

( uppsale , uppsaly )
Sborník univerzity v uppsale vydáno roku 1726.
Ein Eamelwerk der Universität Uppsala. Veröffentlicht in Jahre 1726.
Po letech to budou zase vánoce v uppsale.
Das sind die ersten Weihnachten in Uppsala seit vielen Jahren.
Jiné příklady vět
Martin vanger úplně vpravo nyní studuje v uppsale.
Martin Vanger(rechts außen), der in Uppsala studiert.
Za pár měsíců poslal henrik martina do školy v uppsale.
Einige Monate später schickte Henrik Martin auf eine Schule in Uppsala.
Tys ho poslal do školy v uppsale ale tehdy na den dětí se vrátil zpátky.
Du hattest ihn aufs Internat in Uppsala geschickt. Aber am "Weltkindertag" kam er zurück.
Mluvím o protokolu o ubývání ropných zásob předloženém v uppsale v roce 2002 v lisabonu v roce 2005 útvarem odborníků na ropný zlom.
Ich spreche von dem im Jahr 2002 in Uppsala und im Jahr 2005 in Lissabon von einem Gremium von Spezialisten für das Ölfördermaximum vorgeschlagenen"Oil Depletion"Protokoll.
Každých devět let cestujeme do chrámu v uppsale vzdát dík bohům nabídnout jim oběť za to co pro nás vykonali.
Alle neun Jahre reisen wir zum Tempel in Uppsala, um den Göttern zu danken und ihnen Opfer zu bringen für alles, was sie tun für.
V mé vlasti ve švédsku je poslední čerpací stanice na cestě na sever v uppsale která leží uprostřed země.
In meinem Heimatland, Schweden, liegt die nördlichste Gastankstelle bei Uppsala, in der geografischen Mitte des Landes.
z indie který žije pracuje v mém rodném městě uppsale ve švédsku nemůže vycestovat do paříže aby se tam
Daraus folgt, dass beispielsweise ein Professor aus Indien, der in meiner Heimatstadt Uppsala in Schweden wohnt und arbeitet, nicht nach Paris zu
vyčerpání ropy jenž byl předložen v roce 2002 v uppsale v roce 2005 v lisabonu skupinou vědců specialistů z
In diesem Zusammenhang ist die Annahme des in Uppsala 2002 und in Lissabon 2005 von einer Gruppe von
odborná konference o dobrých životních podmínkách zvířat se bude konat ve švédském městě uppsala ve dnech. -9. října.
und eine Sonderkonferenz zum Wohlbefinden von Tieren wird vom 8.- 9. Oktober in der schwedischen Stadt Uppsala abgehalten.

Výsledek: 11, Čas: 0.0263

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc