UVĚZNĚNÍ DO NĚMČINY

Překlad Uvěznění do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 253, Čas: 0.0906

Příklady použití Uvěznění ve větě a jejich překlady

Inhaftierung ( uvěznění , věznění , zadržení )
Únos nezákonné uvěznění nátlak!
Entführung, gesetzwidrige Inhaftierung, Nötigung!
Jejich uvěznění je nespravedlivé.
Ihre Inhaftierung ist vollkommen ungerechtfertigt.
Gefangen ( uvězněný , uvězněn , v pasti )
Pustím to pozpátku... jsme uvěznění ! floop je šílenec!
Wir sind gefangen, Floop ist ein Irrer!
Můžeme tu být uvěznění týdny možná měsíce.
Wir könnten hier Wochen gefangen sein, sogar Monate.
Verhaftung ( zatčení , zatkli , zadržení )
Tvé uvěznění tvůj postoj je v každých novinách v každé televizi.
Deine Verhaftung, deine Einstellung, alles steht in jeder Zeitung und ist aufjedem Kanal zu sehen.
Myslím že si přeje profitovat z vašeho uvěznění.
Ich denke er möchte von Ihrer Verhaftung profitieren.
Gefangenschaft ( zajetí , uvěznění , vězení )
Hned ze začátku našeho uvěznění jsem byl schopen každého z vás naočkovat.
Während unserer Gefangenschaft konnte ich jeden von euch über die Haut impfen.
Poté by bylo vaše uvěznění trvalé.
Damit wird Eure Gefangenschaft von Dauer sein.
Možnost dva je uvěznění.
Nummer zwei wäre Gefängnis.
Strach z uvěznění.
Angst vor Gefängnis.
Zlomení ponížení uvěznění... to po právu.
Gebrochen, gedemütigt und eingesperrt... nach dem Gesetz.
Jsme tu uvěznění.
Wir sind hier eingesperrt.
Skutečně jsou tam uvěznění lidé. lidé kteří potřebují zachránit.
In ihr sitzen Leute fest, Leute, die gerettet werden müssen.
Jsou tam uvěznění s ní.
Sie hängen da drin mir ihr fest.
Jiné příklady vět
Jsme zodpovědní za její uvěznění.
Wir sind für ihre Inhaftierung verantwortlich.
Jsou tam uvěznění.
Sie sind gefangen dort drinnen.
Bez nich bych tohle uvěznění asi nepřežil.
Ich glaube nicht, dass ich diese Inhaftierung sonst überleben könnte.
Vaše ctihodnosti vláda odmítá že by k tomuto uvěznění vůbec došlo.
Euer Ehren, die Regierung besteht darauf, dass diese Verhaftung nie stattgefunden hat.
Senátorko amidalo jsme uvěznění v bezpečnostní místnosti na konci komplexu b.
Senatorin Amidala! Wir sind im Schutzraum gefangen. Am Ende von Komplex B.
Na čem však záleží je fakt že její uvěznění bylo vykonané bez oprávnění.
Aber es spielt eine, dass ihre Inhaftierung ohne Haftbefehl erfolgt ist!
Jako bysme byli uvěznění v piñatě ve tvaru dodávky.
Es ist, als wären wir in einer Pinata in LKW-Form gefangen.
Tvůj strach z uvěznění do tebe byl vštípen před miliony let.
Deine Furcht vor Gefangenschaft wurde vor Millionen Jahren bei dir verankert.
Četl jsem o vašem uvěznění.
Ich habe alles... über Ihre Inhaftierung gelesen.
Snažíte se najít něco čím ospravedlníte moje uvěznění.
Versuchen Sie gerade etwas zu ersinnen, was meine Verhaftung rechtfertigt?
Takže chápeš proč se tak divím jeho náhlému uvěznění.
Also verstehst du, warum ich ein wenig neugierig bin wegen seiner plötzlichen Inhaftierung.
Paranoiu strach z uvěznění falešné obvinění splývání fantazie se skutečností.
Paranoia, Angst vor Gefangenschaft, der fälschlich Beschuldigte, wie Fantasie und Wirklichkeit verschwimmen.
Jste uvěznění.
Man ist gefangen.
Kazari myslíte si že jsem zodpovědný za vaše uvěznění.
Kazari, falls Sie denken, ich wäre für Ihre Verhaftung verantwortlich.
Rodiče jsou často nezaměstnaní nemocní rozvedení nebo dokonce uvěznění.
Die Eltern sind oftmals arbeitslos, krank, geschieden oder gar inhaftiert.
Tohle je protiprávní uvěznění únos.
Das ist widerrechtliche Inhaftierung. Entführung.

Výsledek: 253, Čas: 0.0906

Viz také


jeho uvěznění
haft war seine inhaftierung seiner gefangenschaft
mého uvěznění
meiner inhaftierung meinem käfig

"Uvěznění" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc