UVIDÍME JAK DO NĚMČINY

Překlad Uvidíme Jak do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 270, Čas: 0.0809

mal sehen wie (94) wir werden sehen wie (27) mal schauen wie (7)

Příklady použití Uvidíme Jak ve větě a jejich překlady

Mal sehen, wie
Uvidíme jak se mu povede při testu.
Mal sehen, wie er beim IQ-Test abschneidet.
Ale uvidíme jak si bude užívat své milované cukrovinky bez... svých kusadel.
Aber mal sehen, wie sie ihre geliebten Zuckerstangen ohne ihre Kauleiste knabbert.
Wir werden sehen, wie
Teď uvidíme jak zareaguje na výzvu.
Wir werden sehen, wie er auf die Herausforderung reagiert.
Uvidíme jak se jim to bude líbit!
Wir werden sehen, wie euch das gefällt!
Mal schauen, wie
Uvidíme jak dobře si povedeš v davu.
Mal schauen, wie du mit einer Menge zurechtkommst.
Uvidíme jak to půjde nám.
Mal schauen, wie weit wir zusammen kommen.
Jiné příklady vět
Uvidíme jak daleko dojedu.
Mal sehen, wie weit wir kommen.
Uvidíme jak jste dobrý.
Mal sehen, wie gut Sie sind.
Uvidíme jak se bude v budoucnosti provádět.
Wir werden sehen, wie diese Änderungen in Zukunft umgesetzt werden.
Tak jí dáme výzvu uvidíme jak daleko je ochotná zajít.
Geben wir ihr eine echte Herausforderung. Mal schauen, wie weit sie gehen würde.
Dobře uvidíme jak to dlouho vydržíš.
Nun, wir werden sehen, wie lange du es aushältst.
Uvidíme jak si poradíš na kurtě.
Mal sehen, wie du auf dem platz bist.
Uvidíme jak dlouho jí potrvá se sem dostat.
Mal schauen, wie lang sie hierher braucht.
Uvidíme jak bakshi obstojí proti otázkám.
Mal sehen, wie Bakshi den Fragen standhält.
Uvidíme jak bude parlament hlasovat zítra.
Wir werden sehen, wie das Parlament morgen entscheidet.
Uvidíme jak rychle se dostanou do san franciska.
Mal schauen, wie schnell sie in San Franciso sind.
Uvidíme jak dlouho vydrží.
Mal sehen, wie lange sie durchhält.
Uvidíme jak si povedeš.
Wir werden sehen, wie du dich machst.
Uvidíme jak je to horké.
Mal schauen, wie schlimm es ist.
Uvidíme jak dlouho ti to vydrží.
Mal sehen, wie lange du durchhältst.
Uvidíme jak to dopadne.
Wir werden sehen, wie es läuft.
Uvidíme jak jste odvážný.
Mal sehen, wie mutig Sie sind.
Uvidíme jak dlouho ho budou oslavovat když budou hladovět.
Wir werden sehen, wie lange sie ihm zujubeln, wenn sie Hunger leiden.
Uvidíme jak se to vyvine.
Wir werden sehen, wie sich das entwickelt.
Uvidíme jak dobře ji znáte.
Mal sehen, wie gut ihr sie kennt.
Uvidíme jak dlouho to vydržíte.
Wir werden sehen, wie lange Sie aushalten.
Uvidíme jak rychle se otočí ke cassandře zády.
Mal sehen, wie schnell sie sich gegen Cassandra wenden.
Uvidíme jak dopadne.
Wir werden sehen, wie das läuft.
Uvidíme jak dlouho to vydrží.
Mal sehen, wie lange er es schafft.
No uvidíme jak bude tvrdá až bude ve vězení.
Tja, mal sehen, wie hart sie ist, wenn sie im Knast sitzt.

Výsledek: 270, Čas: 0.0809

Viz také


uvidíme jak dlouho
mal sehen , wie lange wir werden sehen , wie lange mal schauen , wie lang
uvidíme jak rychle
mal sehen , wie schnell wir sehen , wie schnell mal schauen , wie schnell uns sehen , wie schnell
uvidíme jak to půjde
wir werden sehen , wie es läuft mal sehen , wie's läuft mal sehen , wie es ausgeht
uvidíme co
mal sehen , was wir werden sehen , was
se uvidíme
wir sehen uns bis
uvidíme jestli
mal sehen , ob wir werden sehen , ob zu sehen , ob
uvidíme kdo
mal sehen , wer wir werden sehen , wer
uvidíme zda
mal sehen , ob wir werden sehen , ob
jak moc
wie sehr wie viel wie weit wie schlimm

S Synonyma "uvidíme jak"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc